top of page

De Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een paritair orgaan waarin het ondernemingshoofd de werknemersvertegenwoordigers informeert en raadpleegt.

Het is een tweeledig orgaan dat is samengesteld uit, enerzijds, het ondernemingshoofd en de door hem aangeduide werkgeversafgevaardigden en, anderzijds, de werknemersvertegenwoordigers die elke 4 jaar verkozenen worden door de werknemers van de onderneming op basis van de kandidatenlijsten ingediend door de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties

Zetelen voor jou in de Ondernemingsraad :

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een overlegorgaan. Het houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid van werknemers en ziet toe op het welzijnsbeleid in het bedrijf.

Zetelen voor jou in het CPBW (Zone Centrum)

Zetelen voor jou in het CPBW (Zone West)

Syndicale Delegatie (SD)

De syndicale afvaardiging is bevoegd: voor de arbeidsverhoudingen in het algemeen: lonen, arbeidsduur, premies, arbeidsomstandigheden, om te onderhandelen met het oog op het afsluiten van collectieve overeenkomsten of akkoorden

SDN-DSN.PNG

Syndicale Delegatie (SD) Zone Centrum

Syndicale Delegatie (SD) Zone West

bottom of page