top of page
Vandenbroecke Filip.JPG

Ik stel me even voor  …       

Filip Vandenbroecke – 60 jaar - 36,5 jaar anciënniteit – 4 kinderen- 2 kleinkinderen

CJE & Product lead Documents and Content services BE

Na 36 jaar binnen BBL-ING, wens ik mijn ervaring ter beschikking te stellen van mijn onderneming en mijn collega’s.

Ik heb binnen de bank zeer verschillende rollen mogen uitoefenen zoals technico-commercieel, analyst, entiteitschef, global Head of product Management, IT area Lead, program manager, chapter lead, Product Owner en binnenkort Product Lead. Ik heb in Payments,current Account, Cash Management, Trade and Finance services, Business and Personal Lending, Branches, Robotics & Business Automation, en nu Document and content services.

Ik vooral in België gewerkt maar ook voor ING Nederland. Ik heb ook in cross border structuren gewerkt waar onze Belgische teams en experten een leading rol hadden en hiervoor erkend werden

Mijn prioriteiten naar jullie toe en naar de ACLVB team zijn :             .

 • We moeten in degelijke omstandigheden kunnen werken : nuttelose administratie vereenvoudigen, onszelf de menselijke en andere middelen voor onze ambities en QBR’s geven, echt prioritiseren.  

 • Respect voor leidinggevende collega’s : management by Gauss curves om ten alle kost 15% van de teams in ‘needs imrovement’ leidt eerst en vooral naar veel stress en is schadelijk voor de organisatie en onze mensen.

 • Ik wil er met de ACLVB ploeg voor vechten dat reorganisaties met meer respect gebeuren : zowel voor de collega’s die uiteindelijk de boot moeten verlaten als voor diegenen die voor de continuïteit moeten zorgen. De laatst CAO die door de CNE/ACV getekend werd heeft zeer negatief impact gehad op de rechten van de vertrekkende collega’s(en ook voor onze vertrekvoorwaarden op het einde van onze loopbaan)

 • Onze bedienden en kaderleden verdienen ontwikkelings- en promotieperspectieven. Te vaak zien we zeer goeie interne kandidaten door externe candidaten geblokkeerd raken. Voor deze laatsten, zijn hun gehechtheid aan onze DNA, onze waarden en ons bedrijf regelmatig omgekeerd evenredig aan hun engagement voor hun KPI’s.

 • Vaker zouden onze Belgische teams de globale leadership om bepaalde ontwikkelingen met de daartoe bijhorende middelen krijgen. We verdienen beter dan altijd plannen vanuit Amsterdam te moeten uitvoeren, die vaak niet realistisch of niet aangepast zijn.

 • Einde carrière. ‘Altijd meer’ is niet gezond en ook niet houdbaar. Ik heb persoonlijk de kans gehad om een ​​“soft landing” te maken, en daar ben ik heel tevreden over. Ik denk dat een goed ‘soft landing’, uitgevoerd met respect voor de betrokkene, in bepaalde gevallen voor alle partijen een goede oplossing is.

Het vergemakkelijken om ons pensioenplan in het kader van Hypothecaire lening te gebruiken zou ons meer mogelijkheden bieden voor het verbeteren van ons pensioen.

 • Het verbeteren en aanmoediging van Bike to work. Ik pas het zelf 1 keer of 2 per week toe. Niet simpel sinds de move to Marnix.

Waarom ben ik kandidaat ? Waarom nu  ?   

             

 • Op mijn zestigste heb ik een grotere mening-  en actievrijheid.

 • De laatste jaren zijn de sociale inconsistenties onredelijk toegenomen: hectisch tempo van de business evolutions, het opgeven van tweede kansen, het verkorten van laatste kansen, de Gauss-curve die voor evaluaties opgelegd wordt, hoge rotatie van ons management dat vooral naar zijn KPI's kijkt, enz.

 • Ik doe mijn werk nog steeds met veel energie. Ik wil graag op een complementaire manier bijdragen en het bedrijf en zijn medewerkers helpen.

 • na 36 jaar in de bank en met ervaring in verschillende lijnen en op verschillende niveaus in de organisatie, kan ik – denk ik - meedoen aan de analyse en discussie en een mijn steen bijdragen aan het overleg

Waarom heb ik voor de ACLVB geopteerd?

 • Het is een team waarin de verschillende categorieën personeelsleden en de verschillende lijnen van de bank vertegenwoordigd zijn, en dit in een geest van solidariteit.

 • Vrijheid van meningsuiting en tolerantie zijn daar realiteiten. Er is hier geen link met een politieke partij.

 • De aanpak is vooral constructief en op dialoog en het zoeken naar oplossingen gebaseerd; maar het blijft moedig en verantwoordelijk: de weigering om de laatste twee CAO's te ondertekenen is een bewijs dat onze belangen verdedigen boven alles blijft. Spijtig dat anderen onze belangen zo uitverkocht hebben (zie gemeenschappelijk communicatie van 3 ).

 • ACLVB neemt haar verantwoordelijkheden in alle sociale overlegorganen op - ook in de syndicale delegatie, de plaats waar de echte onderhandelingen plaatsvinden.

 •  Ik ken Bart en zijn team al jaren. Zij heeft mij efficiënt vergezeld tijdens mijn onderhandelingen met de bank tijdens mijn ‘downgrading’

Hoe kan ik geldig and nuttig stemmen ?

        

 • https://stem1.be/hoe-geldig-stemmen/

 • Voor de ondernemingsraad :  Als kaderlid (bediende) kunt je op 20 (8) kandidaten op dezelfde lijst stemmen. Stem Nuttig, stem op/op lijst nr. 1 CGSLB/ACLVB

 • Voor het CPBW zone Centre kun je op 17 kandidaten op dezelfde lijst stemmen. Stem Nuttig, stem op/op lijst nr. 1 CGSLB/ACLVB

Jouw feedback of suggestie is welkom.

 • Ik zal met aandacht naar jouw feedback of suggestie luisteren.

 • Chat mij in Teams, bel mij  (+32475553121), mail mij (filip.vandenbroecke@ing.com)

 

      Link naar dit document : why i'm candidate ? Vote usefully, vote CGSLB/ACLVB

bottom of page