top of page

Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW's) van ING België

De Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een gemeenschappelijk orgaan dat moet worden opgericht in bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Het CPBW heeft als missie middelen uit te denken en voor te stellen en zelf actief bij te dragen bij al wat ondernomen wordt om het welzijn van de werknemers te bevorderen.

De vier belangrijkste taken van het CPBW zijn:

  • adviezen en voorstellen formuleren,

  • maatregelen bekend maken met betrekking tot de voorlichting en opleiding van werknemers op het gebied van preventie,

  • een stimulerende en toezichthoudende rol van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk,

  • deelname aan de toepassing van het dynamisch risicobeheersysteem door bezoeken aan de werkplaatsen te organiseren.

In toepassing van artikel 65 van de wet van 4 augustus 1996 heeft het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) hoofdzakelijk tot taak alle middelen uit te denken en voor te stellen en zelf actief bij te dragen tot alles wat wordt ondernomen om het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te bevorderen.

Deze taak volbrengt het vooral door adviezen uit te brengen en voorstellen te formuleren omtrent het beleid ter preventie van ongevallen en beroepsziekten, het globaal preventieplan en aangaande het jaarlijks actieplan van het ondernemingshoofd of wijzigingen, uitvoering en resultaten ter zake.

Daarenboven is het Comité het paritair orgaan bij uitstek wanneer het gaat om de belangen en het overleg van de werknemers in de onderneming, de werking van de interne en externe dienst voor preventie en bescherming in de onderneming en de risicoanalyse in de onderneming. In dit kader (KB van 3 mei 1999) wordt voor het Comité ook een huishoudelijk reglement opgesteld

CPBW CPPT ZC.PNG
CPBW ZW.JPG
21-0041_ACLVB achtergrond Teams_NF.png

Word kandidaat !

ACLVB bereidt zich voor op de sociale verkiezingen 2024.

We blijven groeien en zoeken bijgevolg extra kandidaten.

We zijn benieuwd naar jouw visie en inbreng.

Voel je je aangesproken? Kom op !

Waarom opkomen?

Om bij ING een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen. Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van ALLE werknemers.

Door deel te nemen aan de sociale verkiezingen geef je de ACLVB een krachtigere stem in de overlegorganen én kun jij het als kandidaat opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer.

Last but not least ga ook jijzelf erop vooruit dankzij je vakbondsengagement. Je voegt extra uitdaging toe aan je job. Bovendien breiden je kennis en vaardigheden razendsnel uit, da’s mooi meegenomen.

Kom op en maak deel uit van een boeiend nieuw netwerk.

Waar kan ik als kandidaat op rekenen?

Als kandidaat kun je o.a. rekenen op steun, service en opleidingen.

Maar bij de Liberale Vakbond is ook het moto

‘Vrije visie, eigen stem’ onlosmakelijk verbonden met je kandidatuur.

Om werknemers de garantie te bieden dat ze hun kandidatuur in vertrouwen kunnen stellen en zich in alle vrijheid kunnen uitdrukken, heeft de wetgever voorzien in een bescherming tegen ontslag van de kandidaten voor de sociale verkiezingen en de verkozenen in de OR en het CPBW.

Meer over bescherming ?

bottom of page