top of page

BLUE FLASH FEBRUARI 202280% Regime en tijdskrediet landingsbanen:

In de commissie sociale wetten van december 2021 vroeg de ACLVB aan de directie om te onderzoeken of mensen die momenteel in 80% regime werken, met een incentive volgens cao van maart 2017, tijdelijk zouden kunnen terugkeren naar een 100% arbeidsregime om vervolgens over te stappen op een 80% tijdskrediet landingsbaan. Een rechtstreekse overgang is namelijk niet mogelijk. Na een interne bevraging in de verschillende diensten kregen we vorige week het antwoord van de directie dat dit geen probleem zou mogen zijn. Bovendien zou het de druk in de verschillende diensten wat kunnen wegnemen.

Heeft u nog vragen, contacteer dan zeker uw ACLVB afgevaardigde!


Mobiliteit en woon-werk verkeer


1) Huur Parking:

Naar aanleiding van het gratis gebruik van de parkings tijdens de Covid pandemie, werd aan de directie al verschillende malen gevraagd om het huidige parkeerbeleid te herbekijken. Momenteel wil de directie niet ingaan op de vraag voor terugbetaling van de maandelijkse huurprijs van de parkings die momenteel nog door veel personeelsleden wordt betaald zonder eigenlijk gebruik.

ING werkt momenteel een nieuw beleid uit met een vergoeding op basis van een reëel verbruik.

Van zodra er meer duidelijkheid komt zal de ACLVB u informeren.


2) Terugbetaling elektrisch laden leasewagens:

In de nationale syndicale delegatie van september 2021 kaartte de ACLVB de stijgende elektriciteitsprijzen aan en vroeg om een hogere frequentie van aanpassing van de toen nog forfaitaire tarieven die slechts tweemaal per jaar werden aangepast.

Ondertussen is men sinds begin dit jaar overgestapt naar een systeem van terugbetaling op basis van reële kosten.

Wij zijn ook verheugd dat ENECO de roaming tarieven in samenspraak met de andere spelers op de markt heeft kunnen aanpassen van 40 cent/Kwh naar 60 cent/Kwh. Deze aanpassing werd ondertussen doorgevoerd in het ENECO Portaal en is niet retroactief. Dus indien van toepassing kan je vanaf nu je reële kostprijs aanpassen indien deze boven 40 cent/Kwh uitkomt.


3) Uitvoering CAO van maart 2021 – woon-werkverkeer

Volgens de modaliteiten van de cao van maart 2021 had een aanpassing moeten gebeuren vanaf begin dit jaar voor wat betreft de terugbetaling van het woon-werk verkeer. Het nieuwe platform Mbrella zal echter pas klaar zijn voor een Go-live vanaf 01/04/2022 na een piloot fase met een 30 tal medewerkers gedurende 4 weken.

De nieuwe applicatie wordt de enige bron voor woonwerk registratie. Voor wat betreft verplaatsingen in het kader van professionele activiteiten blijft NEOS nog altijd bestaan naast dit nieuwe systeem. Ook een bijkomende verplaatsing gedurende de dag naar een ander ING gebouw moet via NEOS verhaald worden.


Problemen leveringen Buro International

We krijgen nog steeds klachten binnen over Buro International. Sommige personeelsleden krijgen leveringen die niet voor hen bestemd zijn.

Personeelsleden die een meer kost betaalden voor een upgrade van een scherm maar door leveringsproblemen uiteindelijk kozen voor een goedkoper scherm kregen het verschil terugbetaald in gedeeltelijk cash en gedeeltelijk een voucher. Het bedrag van de voucher was echter ontoereikend om nog iets anders te kiezen en het personeelslid dreigt dus zijn of haar centen te verliezen na 3 jaar. Bovendien moet het bedrag in speciën volledig terugbetaald worden indien kan aangetoond worden dat het overschrijden van het budget werd aangegaan om specifiek een duurder scherm te kopen.

De ACLVB heeft actie ondernomen en de directie gevraagd om tussen te komen bij Buro International.

Heeft u ook klachten ? Neem dan zeker contact op met een ACLVB afgevaardigde !


Gebruik van opgenomen telefoongesprekken voor opleidingsdoeleinden in groep:

We krijgen heel veel vragen binnen van medewerkers over het gebruik reële klantengesprekken in klassikale opleidingen met collega’s.

Er wordt gevraagd aan de medewerkers om hiervoor een schriftelijk akkoord te ondertekenen!

Voor alle duidelijkheid: het opnemen van gesprekken is maar toegelaten in 2 gevallen.

a. Ten bewijze van een commerciële transactie

b. De kwaliteit van de dienstverlening in callcenters te controleren.

Verder vestigen wij de aandacht op het feit dat er compliance opleidingen bestaan die de medewerkers er op attent maken dat integriteit in de bank deel uitmaken van de Orange Code en waarvoor het personeelslid moet aangeven dat hij deze zal naleven. Men dient dus omzichtig om te gaan met het delen van klanteninformatie, zelfs tussen directe collega’s.

Het kan ons inziens niet de bedoeling zijn dat dergelijke gesprekken aangewend worden voor evaluatie doeleinden.

De ACLVB is tussengekomen in die zin in de commissie Sociale wetten van deze maand. De directie heeft beloofd om de zaak te herbekijken.


Verhuis ACLVB@ING Gent

Zoals velen onder ons, zijn wij ook moeten verhuizen naar een andere verdieping van het ING9000 gebouw.

Je kan ACLVB (Zone West) vinden op de 1e verdieping (zie pijl op plan). Indien we niet aanwezig zijn, zijn we steeds bereikbaar via mail, chat of gsm .

Een Fijne Valentijn !

Met onze valentijnsactie willen we alle medewerkers een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. We waren deze week op pad in de 4 regio's (zones).

De chocolade ACLVB-hartjes liggen op jullie te wachten.

Laat het smaken en hopelijk tot binnenkort!


ACLVB neemt jouw belangen ter harte.

Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen en vragen steeds opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB

Uw ACLVB-team.Comments


bottom of page