top of page

Blue Flash 09/2022


Update onderhandelingen "Flexible Reward Plan"


Welke teksten liggen op tafel ?


Elektrische wagens vanaf 01/10/2022

Niet iedereen was opgezet met de eenzijdige beslissing van onze directie om het wagenpark zo abrupt te vergroenen. De implementatie ervan, zo bruusk en met zo een impact voor alle personeelsleden deed terecht vragen rijzen. De elektrische wagens zijn duurder, het laden kost tijd, onvoldoende infrastructuur,...

We beseffen echter met ons allen dat de vraag naar elektrische auto's wordt aangespoord door regelgeving van overheden om het gebruik van brandstofauto's te ontmoedigen en elektrisch rijden te stimuleren om zo de CO2-uitstoot te verlagen.
Werkgevers die tot eind 2026 nieuwe elektrische bedrijfswagens aan hun vloot toevoegen, genieten daarvoor 100% fiscale aftrekbaarheid. Daarna daalt het fiscale voordeel jaar na jaar.

Mogelijkheid tot uitzondering EV onder strikte voorwaarden :

Medewerkers die technisch gezien geen laadpaal kunnen installeren (geen oprit, garage)
Medewerkers die geen publieke laadpaal ter beschikking hebben in een straal van 1 km
Medewerkers (huurders) die geen akkoord krijgen voor een laadpaal

Deze medewerkers kunnen nog uit een beperkt aanbod van 6 modellen kunnen kiezen
  • Submini : keuze nog niet bepaald

  • Small : VW Polo 1.0 TSI

  • Medium : VW Golf 1.5 TSI

  • Family : VW Passat 1.5 TSI

  • SUV : Skoda Kodiaq 1.5 TSI

  • 7-seats : VW Touran 1.5 TSI

Uitvoering, opties, interieur en kleur zullen vrij te kiezen zijn in de tool.

Opening Traxall

Medewerkers met een wagen met vervaldag -9 m hebben vorige week toegang gekregen tot de car configurator.
Concreet wil dit zeggen dat deze personen tot en met 23/9 een bestelling kunnen plaatsen.
Nadien zal er een korte bestelstop van 1 week plaatsvinden om vanaf 4 oktober naar EV only + uitzonderingsmodellen over te gaan
Door het grote aantal medewerkers zal er mogelijk een langere doorlooptijd zijn in het verwerken van de bestellingen. Traxall zal al het mogelijke doen om de orders op het juiste tempo te verwerken. Om hen extra ruimte te geven werd beslist de telefoonlijn bij Traxall tijdelijk te sluiten. Ze zullen enkel bereikbaar zijn per mail.
Alle mensen in scope hebben reeds een persoonlijk bericht ontvangen van People Services omtrent deze laatste periode voor de overstap naar EV.
Bestel tijdig als je hiervoor in aanmerking komt !

Overdracht van baremiek maandloon naar Flexible Reward Plan


Mogelijkheid om tussen 7 november en 30 november 2022 te kiezen om een deel van je baremiek maandloon, evenwel met een maximum van 500 EUR en in schijven van 50 EUR om te zetten in een maandelijks Flexible Reward Budget.
In principe hebben we geen probleem dat een personeelslid met een ontoereikend budget voor een aanschaf van een wagen voor deze mogelijkheid opteert. We herinneren je echter dat het gedeelte van je loon in het "Flexible Reward Plan" niet wordt geïndexeerd. De financiële consequenties voor deze keuze zijn echter enorm als je na 48 of 60 maanden (einde leaseperiode) dan opteert voor Flex Cash. Naargelang je verdere carrière kan dit verlies door niet-indexatie snel oplopen.
Het verlies van de jaarlijkse gratificatie, dat een overdracht van baremiek maandloon met zich meebrengt, wordt eenmalig gecompenseerd.
Het overgedragen baremiek maandloon zal wel in in rekening gebracht worden in de berekening van het aanvullend pensioen "vaste prestatie".

Hospitalisatieverzekering

Deze biedt de werknemer de keuze om de persoonlijke bijdrage in de verzekeringspremie op te nemen als voordeel in het "Flexible Reward Plan"(uitgebreide persoonlijke dekking en bijdragen). De bank verbindt zich ertoe om de verzekeringspremie deels te financieren.

De ziektekostenverzekering "Medexel" stijgt met (uitgebreide dekking) €3,44/ zonder gebruik te maken van financiering via Flex Plan.

Personeelslid : € 3.36 + 3.44 = 6.80

Echtgeno(o)t(e) : €7.36 + €3.44 =€10.80

Kind: €5.36 + €3.44 =€8.80


De ziektekostenverzekering "Medexel" met (uitgebreide dekking) met gebruik te maken van financiering via Flex Plan.

Personeelslid : € 2.75 (€ 0,61)

Echtgeno(o)t(e) : € 4.36 [€ 3.00)

Kind: € 3.55 (€1,81)


Een overzicht van de bestanddelen van het huidige voorstel en de

hieraan gelinkte premie.Mogelijke extra dekkingen en de hieraan gekoppelde premies.
Conclusie :

We betalen een prijs voor de vrijheid om naar eigen behoefte opties te kiezen via het Flexible Reward Plan. Onze voorstellen zoals indexering van Flex of opwaardering van budgetten voor wagens werden geweigerd.
De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen zou in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 7,0% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020 (Cijfers Federaal Planbureau).
Ons flexibel loon is niet geïndexeerd zoals wel van toepassing bij sommige banken.
Het blijven bijpassen vanuit uw baremiek loon om de koopkracht in uw flex te handhaven is nefast en resulteert niet in een remediëring van het probleem. Bovendien heeft dit een negatieve impact op lange termijn op de evolutie van uw loon en sociale zekerheden zoals pensioenopbouw, aanvullend vakantiegeld, ontslagvergoeding, 13de maand en dus ook …uw Flex!
Een vicieuze cirkel met een negatieve uitkomst die vooral voelbaar wordt in tijden van (sterke) inflatie.
Eind september zal onze fractie zich definitief buigen over de voorstellen van de directie. Laat het duidelijk zijn dat wij eerst nog antwoorden willen op onze openstaande vragen.

Mobiliteit

Nu vrijdag start de Week van de Mobiliteit! De ACLVB is bezorgd over de impact van de toenemende mobiliteitsproblematiek op het welzijn van de werknemers en het milieu. Een van de 9 prioriteiten die we ons als vakorganisatie hebben gesteld tegen 2025 is dan ook het duurzamer maken van het mobiliteitsbeleid.
Hoewel eenieder de keuzevrijheid moet behouden om te bepalen hoe hij zich verplaatst, moeten maatregelen genomen worden om duurzame vervoersmethoden financieel en fiscaal te promoten. Tegen 2025 moeten er ook meer overheidsinvesteringen uitgevoerd worden die de publieke transportinfrastructuur versterken. Een nationaal klimaatplan, meer middelen voor openbaar vervoer en een rechtvaardige ecofiscaliteit zijn voor de ACLVB de belangrijkste opdrachten voor onze overheden (federaal en regionaal) om zonder omwegen te komen tot een duurzame mobiliteit. Onze levenskwaliteit en het behoud van ons leefmilieu hangen ervan af! Het pad van de duurzaamheid strikt volgen, is belangrijk, al mag dit niet zomaar blindelings gebeuren. Ook de sociale impact moet bij iedere maatregel getoetst worden en waar nodig teruggeschroefd worden.

Hoe vind je plezier op het werk (met Marie Kondo)?


Te veel taken, te weinig erkenning, zonder gekheid, jij werkt toch ook bij ING?
Je wilt waarschijnlijk plezier in je werk vinden.
Dan moet je beroepsleven misschien "gekonmariseerd" worden.
Dit nieuwe modewoord komt uit de filosofie van de opruimgoeroe Marie Kondo.

Hier volgen, volgens haar, een paar tips over hoe je die vreugde op het werk kunt vinden, in de hoop dat het genoeg zal zijn om enkele van de vele problemen op te lossen die je tegenkomt.
In de eerste plaats de materiële kant van het kantoor waar je per categorie kunt sorteren (papieren, accessoires en tenslotte wat sentimenteel is zoals foto's, souvenirs, trofeeën enz.)
Ga altijd uit van 3 criteria: Is het nuttig? Zal het nuttig zijn voor toekomstige professionele projecten? Brengt het me vreugde? Als u besluit het voorwerp te bewaren, dan bewaart, organiseert en/of archiveert u het. In ieder geval zorg je ervoor dat je bureau zo leeg mogelijk is.

Dan, als het op taken aankomt, moet je prioriteiten stellen. Eerst ga je na wat dringend en belangrijk is, dan wat belangrijk maar niet dringend is en je delegeert of automatiseert wat dringend maar niet belangrijk is, en ten slotte schrap je wat noch belangrijk noch dringend is. Geen verspilde tijd en energie meer!
Ik denk dat je wel eerder geconfronteerd werd met tal van vergaderingen in overvloed? Vraag van tevoren naar het doel en de agenda van de vergadering, zodat u kunt beoordelen of uw aanwezigheid echt nodig is. Dit bespaart tijd!
Uitstellen om beter "NEE" te kunnen zeggen Het is vaak onelegant om taken hals over kop te weigeren. Stel uw beslissing uit tot later zodat u tijd hebt om erover na te denken en het voor u gemakkelijker zal zijn om na die tijd te weigeren.
Neem de tijd om niets te doen... (ja, dat heb je goed gelezen) Het lijkt misschien contraproductief, maar als de agenda overvol is, is het beter om de tijd te nemen om niets te doen. Dat is veel waardevoller voor het stimuleren van je creativiteit en innovatie, waar ING overigens dol op is. Deze momenten helpen u een stapje terug te zetten uw prioriteiten opnieuw te evalueren en ruimte te laten voor ideeën.
Als deze tips je aanspreken en je meer wilt leren over deze manier van werken, nodigen we je uit om het boek over The Magic of Tidying Up at Work van Marie Kondo en Scott Sonenshein, First 2020, te lezen.
Veel leesplezier.

Indexatie


Goed nieuws! Vanaf 1 september stijgt je loon met 1,54 %. Dit komt omdat er in het PC 310* waarin je werkt een indexatie is voorzien op sectorvlak. De ACLVB gaat voor betere arbeids- en loonvoorwaarden op sectorniveau. Dankzij jouw lidmaatschap versterk je deze stem aan de onderhandelingstafel.


Kijk alvast vooruit en plan je volgende vakantie !


Wil je geen dip na je vakantie en optimaal genieten van je welverdiende reis, dan helpt het om je werk voor je reis goed over te dragen, rustig de tijd te nemen om weer aan het gewone leven te wennen, creatief om te gaan met je fijne herinneringen, je familie en vrienden op te zoeken en om alvast te dromen over iets nieuws.

Op die manier geef je een after holiday dip geen kans en kun je weer fris aan de slag!
Hieronder vind je alvast jouw vakantiekalender voor volgend jaar.

Vakantieplanner ACLVB
.pdf
Download PDF • 82KB

Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.
Je kan jouw opmerkingen steeds opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB

Jouw Together Everyone Achieves MoreAl overtuigd?

Ben je overtuigd om je aan te sluiten bij de Liberale Vakbond?
Of bezorg ons het formulier


Comentários


bottom of page