top of page

Blue Flash 05/2022

Vanaf 1 juni registreer je al je woon-werkverplaatsingen in Mbrella

Vanaf 1 juni verdwijnt de huidige "SelfService Woon-werkverkeer". Dat betekent ook dat alle betalingen van woon-werkverkeer op basis van die informatie stoppen. Om je woon-werkverplaatsingen te vergoeden, zal ING zich voortaan enkel en alleen baseren op je registraties in Mbrella ! (= reële verplaatsingen). Het platform Mbrella haalt bepaalde gegevens uit de HR-database en uit je DOTS-kalender. Het is dus uiterst belangrijk dat je DOTS-kalender altijd juist ingevuld is.

Tenzij u alle dagen naar het werk komt is er dus mogelijk een onmiddellijke impact op uw maandelijkse koopkracht (= loonfiche) alsook op de fiscale vrijstellingen (aftrekbare sommen) in uw belastingaangifte.

Hou dus zeker uw loonbrief van 30 juni in de gaten!


Opstart onderhandelingen nieuw Flexibel Reward Plan

In juni wil de directie terug onderhandelen over een nieuwe Flexibel Reward Plan. Hierbij is ons al meegedeeld dat het technisch en gevoelig zal zijn. Verdere details wil de directie niet geven wat doet vermoeden dat er opnieuw een aanslag zal gepleegd worden op de koopkracht van de werknemers, de loon aangroei (index) en bij uitbreiding op het aanvullend pensioen van de werknemers.

Men wil een princiepsakkoord binnen de maand afronden. Gezien de complexiteit van de materie lijkt ons dit geen realistisch plan, maar wil men de zaken forceren onder tijdsdruk.

We krijgen meer en meer vragen over de het feit dat het flexibel loon niet geïndexeerd wordt, zeker nu de inflatie weer aantrekt. Hierdoor verliest de werknemer koopkracht. Bovendien stijgen de consumptieprijzen en dus ook de Leasekost. Iets wat de felle voorstanders van het eerste uur van het cafetariaplan nu ook beginnen door te hebben!


Werken bij ING kan uw gezondheid schaden

Het gaat niet goed met de werknemers binnen ING. In sommige departementen vertrekken tot 30% van de mensen op jaarbasis met daar bovenop een afwezigheid cijfer van langdurige zieken die flirt met de 10%. Dit zijn historisch nooit geziene cijfers voor ING en hier is zeker een “need to improve” aan de orde.

De directie komt met een herstel plan die vooral inzet op het voortdurend leren. Toch moeten we vaststellen dat vandaag de dag nog steeds mensen hun gewoon opleidingstraject voor hun dagdagelijkse job niet kunnen volgen! Zelfs niet nadat ze al meer dan 6 maanden in dienst zijn!

De enorme druk in de departementen door onderbezetting zal ons inziens niet weggenomen worden met bijkomende leertrajecten. Integendeel !


CAO90 doestellingen kwartaalinformatie:

In de Ondernemingsraad van 19 mei ll. werden we geïnformeerd dat 2 van de 3 doelstellingen niet werden behaald in het eerste kwartaal.

Met name de winst en de RoE geven niet thuis. Alleen de besparingen op schoonmaken lijken aardig te lukken. Dat zien wij ook aan het stofniveau op de verschillende diensten.
Afschaffing vorming Coach& Care + WQ programme

In de Raad van Bestuur Vossco die gehouden werd in mei werd gevraagd vanuit de directie of de funding van deze 2 programma’s kon gefinancierd worden door de fondsen van de Sociale Werken van Vossco.

De directie heeft besloten om deze 2 initiatieven te schrappen om budgettaire redenen.

Dit werd bevestigd op de ondernemingsraad van 19 mei laatstleden.

Wij vinden deze beslissing opmerkelijk, gezien het budget van 355.000,- euro dat gevraagd wordt. Het feit dat ING beweert in te zetten op het welzijn van de mensen wordt hiermee nog maar eens minder geloofwaardig.

De algemene vergadering van Vossco zal zich uitspreken in juni.

Nog geen lid van ACLVB?

Voor slechts een geringe bijdrage ben je slim verzekerd en geniet je van een ruime professionele service doorheen alle fases van je loopbaan.

Spring even binnen of geef ons een seintje. Je vindt onze contactgegevens hier Of maak het jezelf gemakkelijk: sluit je online aan via https://www.aclvb.be/nl.


Overtuig je collega’s, familieleden en vrienden van de vele voordelen van het ACLVB-lidmaatschap. Met hoe meer leden we zijn, hoe krachtiger we onze stem kunnen laten weerklinken en voor hoe meer werknemers we solidariteit echt kunnen waarmaken.

Lees meer over alle voordelen in onze brochure !Comments


bottom of page