top of page

Blue Flash + 04/2024

Winstpremie / Collectieve premieDit voordeel wordt uitbetaald op 30 april 2024 (na goedkeuring van de rekeningen op de Algemene Vergadering van 22/04/2024).Toekenningsvoorwaarden

  • Minstens drie maanden anciënniteit hebben op 04/01/2024 (met een contract van bepaalde of onbepaalde duur). Je moet dus ten laatste op 04/10/2023 aangeworven zijn, om in aanmerking te komen.

  • Het bedrag wordt aangepast naar rata van de werkelijke prestaties en de daarmee gelijkgestelde periodes in 2023. Er wordt dus rekening gehouden met deeltijds werk en niet-gelijkgestelde afwezigheden.


Voor alle medewerkers in dienst voor 31/03/2021 wordt rekening gehouden met de volgende parameters: 

  • De graad op 31/12/2008 

  • De functieklasse op 31/03/2021 (terug te vinden op je loonfiche van maart 2021). Opgelet! Functieklassewijzigingen na deze datum worden niet in aanmerking genomen.   

Het bedrag op basis van de graad op 31/12/2008 wordt vergeleken met het bedrag op basis van de functieklasse op 31/03/2021. Het hoogste bedrag wordt toegekend. 

Hieronder vind je de nettobedragen van de som van de winstpremie en van het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel voor wie het hele jaar 2023 voltijds in de onderneming heeft gewerkt (voor gelijkgestelde periodes, zie People Services): 


Functieklasse (31/03/2021)

Graad (31/12/2008)

  < 5 jaar

van 5 jaar tot 14 jaar

van 15 tot 19 jaar

vanaf 20 jaar


A

 1

 1.799,39

 2.361,72

 2.924,01

 3.486,33


 B

 2

 1.799,39

 2.361,72

 2.924,01

 3.486,33


 C

 3

 1.799,39

 2.361,72

 2.924,01

 3.486,33


 D

 4

 1.799,39

 2.361,72

 2.924,01

 3.486,33


 E

 5

 1.950,98

 2.361,72

 2.924,01

 3.910,47


 F

 11

 2.365,33

 2.723,45

 3.275,73

 4.497,78


 G

 12

 2.755,28

 3.113,41

 3.828,51

 5.050,53


 H

 13

 2.901,52

 3.297,44

 4.001,24

 5.223,28


 I

 14

 3.388,21

 3.919,29

 4.657,65

 5.879,70


 Senior

 Senior

 5.879,70

 5.879,70

 5.879,70

 5.879,70Voor alle medewerkers, in dienst vanaf 1/04/2021, gelden volgende nettobedragen voor wie voltijds in de onderneming heeft gewerkt bij ING tijdens 2023, (voor gelijkgestelde periodes, zie 'People Services): 


Van 3 maand tot minder dan 5 jaar 

Van 5 jaar tot minder dan 15 jaar 

Van 15 tot minder dan 20 jaar 

Vanaf 20 jaar 

1.799,39

2.361,72

2.924,01

3.486,33


! Op je fiscale fiche 281.10 staat het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel onder de rubriek 242. Die vermelding laat de fiscale administratie toe het wettelijk vastgelegde maximale aftrekbare bedrag te verifiëren. Dat bedrag zet je in de rubriek 1242 van je belastingaangifte (of 2242 als je je aangifte invult met je partner).De extra bonus van 1500 euro netto is in bovenstaande tabellen/bedragen nog niet opgenomen. Dit is slechts een eenmalige uitbetaling die de komende jaren niet meer zal gebeuren. Doordat 1 vakbond de recentste CAO vorig jaar heeft ondertekend vervalt dit voorrecht.

Deze bonus was bedoeld ter compensatie voor de vermindering van de winstparticipatie in 2021, met negatieve impact voor de koopkracht voor medewerkers aangenomen vanaf 01/04/2021 en voor de functies met graad 13 en hoger in het bijzonder.

Deze CAO hadden we destijds in 2021 tevens niet ondertekend omdat het bij aanvang voor ACLVB duidelijk was dat het eigenlijk nooit de bedoeling vanwege de directie was om deze bonus uit te betalen.


Tijdens de vorige CAO-onderhandelingen werd dit voordeel van deze extra-bonus na slechts 2 jaar opnieuw afgevoerd omdat deze voor de directie zogenaamd onrealistisch was. Toch wel raar net nu dat de doelstelling werd behaald.


Begrijpelijk dat dit voor ons allen teleurstellend is, aangezien geen enkele compensatie het verlies van dit bedrag voor de komende jaren kan evenaren. Vooral nieuw aangeworven bij ING lopen hier koopkracht mis.
Ontdek onze kandidaten voor de Sociale Verkiezingen 2024STEM1 : Ons programma voor de komende 4 jaar
Sterk op het werk : Bij de ACLVB staat de dialoog voorop. Wij willen dat én de werknemer én het bedrijf erop vooruitgaan. Pas wanneer alle onderhandelingsmogelijkheden uitgeput zijn, gaan we tot actie over. Het engagement van onze afgevaardigden en militanten wordt bovendien ondersteund door een professioneel syndicaal team en andere specialisten.


Omdat ook voor de ACLVB het leven meer is dan werken alleen, willen we je van dienst zijn met een uniek loket. Met onze 360° dienstverlening bieden we je actueel advies en expertise inzake fiscaliteit, je loopbaan, premies en tegemoetkomingen, bijverdiensten, grensarbeid, je erfenis, de huurwet, samenlevingsvormen, digitale ondersteuning en mobiliteit. Jij, je familieleden en vrienden kunnen bij ons terecht met uiteenlopende vragen.Ons programma voor de komende 4 jaar
.pdf
Download PDF • 749KB


Communicatie naar alle ING-personeelsleden afgevoerd


Het voorstel was om de vakbonden de mogelijkheid te bieden om naar alle personeelsleden eenmalig een mail te versturen om hun programma voor komende sociale verkiezingen voor te stellen. Ondanks de inspanningen van de diverse fracties en de goodwill van de directie was er geen unaniem akkoord.  Die ene vakbond die vorig CAO heeft onderrtekend had hier geen oren naar. Verder debat heeft verder geen consensus opgeleverd.    


Comments


bottom of page