top of page

De Ondernemingsraad

De ondernemingsraad is een paritair orgaan waarin het ondernemingshoofd de werknemersvertegenwoordigers informeert en raadpleegt.

Het is een tweeledig orgaan dat is samengesteld uit, enerzijds, het ondernemingshoofd en de door hem aangeduide werkgeversafgevaardigden en, anderzijds, de werknemersvertegenwoordigers die elke 4 jaar verkozenen worden door de werknemers van de onderneming op basis van de kandidatenlijsten ingediend door de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) is een overlegorgaan. Het houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid van werknemers en ziet toe op het welzijnsbeleid in het bedrijf.

CPBW ZW.JPG

Syndicale Delegatie (SD)

De syndicale afvaardiging is bevoegd: voor de arbeidsverhoudingen in het algemeen: lonen, arbeidsduur, premies, arbeidsomstandigheden, om te onderhandelen met het oog op het afsluiten van collectieve overeenkomsten of akkoorden

SDN-DSN.PNG
21-0041_ACLVB achtergrond Teams_NF.png

Word kandidaat !

ACLVB bereidt zich voor op de sociale verkiezingen 2024.

We blijven groeien en zoeken bijgevolg extra kandidaten.

We zijn benieuwd naar jouw visie en inbreng.

Voel je je aangesproken? Kom op !

Waarom opkomen?

Om bij ING een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen. Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van ALLE werknemers.

Door deel te nemen aan de sociale verkiezingen geef je de ACLVB een krachtigere stem in de overlegorganen én kun jij het als kandidaat opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer.

Last but not least ga ook jijzelf erop vooruit dankzij je vakbondsengagement. Je voegt extra uitdaging toe aan je job. Bovendien breiden je kennis en vaardigheden razendsnel uit, da’s mooi meegenomen.

Kom op en maak deel uit van een boeiend nieuw netwerk.

Waar kan ik als kandidaat op rekenen?

Als kandidaat kun je o.a. rekenen op steun, service en opleidingen.

Maar bij de Liberale Vakbond is ook het moto

‘Vrije visie, eigen stem’ onlosmakelijk verbonden met je kandidatuur.

Om werknemers de garantie te bieden dat ze hun kandidatuur in vertrouwen kunnen stellen en zich in alle vrijheid kunnen uitdrukken, heeft de wetgever voorzien in een bescherming tegen ontslag van de kandidaten voor de sociale verkiezingen en de verkozenen in de OR en het CPBW.

Meer over bescherming ?

tanden+.PNG
bottom of page