top of page

ONDERHANDELINGEN FLEXIBEL REWARD PLANZoals we reeds eerder communiceerden … heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront tot drie keer toe (in evenveel vergaderingen) meegedeeld dat de overwogen pistes NIET bespreekbaar waren. Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront heeft telkens opnieuw herhaald dat het doel van deze onderhandelingen het verderzetten is van het huidige Flexible Reward Plan … en dat een nieuw besparingsplan op kap van het personeel niet aan de orde en dus niet onderhandelbaar is.

Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront heeft de directie (nogmaals) dringend verzocht haar voorstellen te herzien.


Een vierde vergadering was gepland voor deze donderdag na de Ondernemingsraad. We betreuren echter ten zeerste dat de directie ons meegedeeld heeft dat ze niet met een nieuw voorstel op de proppen zou komen, maar dat ze ons ging uitleggen waarom ze deze keuzes voor ogen hebben (sic).


Aangezien de 3 eerdere mededelingen van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront blijkbaar niet op hun juiste waarde werden geschat … heeft het Gemeenschappelijk Vakbondsfront (BBTK – ACV Puls- CNE – ACLVB – NCK) besloten om de Ondernemingsraad in de voormiddag en de Nationale Syndicale Delegatie (waar de onderhandelingen plaatsvinden) in de namiddag, te boycotten.


Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront zal eerstdaags samenkomen om een besluit te nemen over de volgende stappen en om eventuele acties te plannen.


20220616 NSD communicatie GVF NL
.pdf
Download PDF • 117KB
Kommentare


bottom of page