top of page

De pijnlijke afgang van het sociaal overleg bij ING


Het consensusmodel van sociaal overleg is al enige tijd niet meer van toepassing bij onze werkgever. De wil vanuit Amsterdam is wet.

Ondanks onze vergadering samen met de directie en de sociale partners op 08/02/2023

waarbij de directie zich engageert om een constructieve dialoog te voeren en respect to hebben voor het sociaal overleg is men volop gestart met een heksenjacht. Het blijkt voor de directie dat in de praktijk vooral het spreekwoord “Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden” van toepassing is. Een collega, vakbondsafgevaardigde zou zogenaamd gevoelige info met de buitenwereld hebben gedeeld en 'ING België heeft de voorzitter van de Arbeidsrechtbank op de hoogte gebracht van haar voornemen tot ontslag om dringende redenen,'

Verder zijn er heel wat ontslagen op til in het kader van performance management voor mensen met een "need to improve". Het is allang een publiek geheim dat met route 24 er nog bijkomende besparingrondes zullen zijn en dit met groot impact voor het personeel.

Of hebben we iets teveel gezegd ?

Het ongenoegen is groot bij alle werknemers : de kalibratie van het zogenaamde nieuwe evaluatiesysteem stuit op heel veel verzet en de komende herstructureringsplannen voorspellen niets goeds.

De sociale onrust groeit bij ons personeel aan en het momentum is stilaan aangebroken om over te gaan tot (stakings)actie.


Wordt vervolgd !

Comments


bottom of page