top of page
33D6B6A6-59DA-4754-8FAA-5343967F5606.jpeg

We stellen ons even voor

ACLVB is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België met meer dan 300.000 leden, 600-tal medewerkers en meer dan 5.000 afgevaardigden.

ACLVB is een vakbond waar elke mens centraal staat en waar de plaatselijke aanpak primeert. Onze waarden (vrijheid, solidariteit, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid) vormen de vier pijlers van ons sociaal liberalisme.

We dicteren geen keuzes, maar geven we ideeën en oplossingen aan leden, militanten en mandatarissen. 

Dat alles doen we politiek onafhankelijk.

Bij  ACLVB hechten we veel waarde aan het dynamisme en de zin voor initiatief van onze kandidaten en afgevaardigden om de belangen van de werknemers bij ING te verdedigen.

We laten hun een ruime mate van autonomie vanuit het respect voor onze idealen.

​Om bij ING een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen, zoals de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW).

Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van ALLE werknemers.

Deelnemen aan de sociale verkiezingen is dus een win-win situatie :  ACLVB kan via zoveel mogelijk kandidaten een duidelijke stem hebben in de overlegorganen.

We staan ten dienste van al onze collega's, ongeacht ras, afkomst, geloof, geslacht, haarkleur of functie.

Kijk nu wat wij nog meer voor jou kunnen betekenen !

Team

Vrije visie, eigen stem

bottom of page