top of page

Team Members

Claudine Van Kerckhove

Claudine Van Kerckhove

Customer Loyalty Member III C Call & Chat Gent

Kies voor de vrouwvriendelijke vakbond

Sinds 6 jaar werk ik met veel plezier en voldoening bij ING. Eerste 3 jaar als customer coach mobile in het Gentse en daarna door een herstructurering ben ik op ING9000 beland.
Sinds begin dit jaar help ik ook bij het project CLT Upstaff waardoor ik af en toe de kantoren in de voormiddag kom ondersteunen als financial expert .
Mijn ervaring strekt zich dus uit in de beide werelden 😉, waarbij een groot inlevingsvermogen kan gebruikt worden .
Sinds 4 jaar ben ik ook afgevaardigde voor ACLVB en heb ik een mandaat in het CPBW.

Mijn missie is ten dienste staan van alle ING-collega’s, om hen zoveel mogelijk te helpen, ongeacht statuut, afkomst of geslacht
 Voorstander van realistisch overleg, maar ook kritisch zonder te muggenziften.
 Niet de luidste roeper, maar wel altijd verantwoordelijkheid opnemen
 beloftes maken die ik niet kan waarmaken, daar begin ik niet aan en hou ook van concrete oplossingen
Ik ben ervan overtuigd dat je de beste resultaten behaald door samen te werken en in overleg te gaan.
Mijn moeder zei altijd : je vangt meer vliegen met honing dan met azijn en ik ben dat nooit vergeten.

Kernwaarden :
• Principieel
• Verantwoordelijk
• Geen belover, maar realistisch
• Samenwerken

Programma voor de komende 4 jaar

• Minder werkdruk door werkbaar werk
• Aangename werkomgeving, zowel op de werkvloer als bij het telewerken thuis
• Verbetering van de koopkracht d.m.v. verhoging van maaltijdcheques naar 10 euro, want deze zijn niet meegestegen met de inflatie .
• Vrouwvriendelijke aanpak

Stop je energie in een positieve , maar ook kritische vakbond
We gaan ervoor, elke dag opnieuw !!

KIES TROUW, KIES VROUW
Stem Lijst 1 ACLVB
1e plaats CPBW ING Zone West
2e plaats OR Bedienden

Zinga Yousouf

Zinga Yousouf

Customer Loyalty Member III

Badrizadeh Samira

Badrizadeh Samira

Customer Loyalty Member III

Reynaerts Els

Reynaerts Els

Customer Loyalty Member IV

Dierick Sabine

Dierick Sabine

Customer Loyalty Member II

Mathys Peter

Mathys Peter

Customer Loyalty Member III

Jean Claude Van Den Abeele

Jean Claude Van Den Abeele

Coordinator ACLVB Vlaamse Regio


Voor mijn laatste legislatuur bij deze Sociale Verkiezingen 2024 staan werk en privé en de lokale tewerkstelling op de eerste plaats.

Het vele thuiswerk heeft zo zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Het wordt moeilijker om de juiste balans te vinden. Denken we maar aan de toepassing van het deconnectierecht (het recht om onbereikbaar te zijn !) of het recht op middagpauzes en vakantie .

Als we dan toch naar kantoor moeten gaan, dat de afstand en/of reistijd qua woon- werkverkeer tot een minimum wordt beperkt en er de mogelijkheid wordt geboden om binnen zijn eigen persoonlijke regio te kunnen werken.

Daarnaast moeten we oog blijven hebben voor het welzijn van de medewerkers. Dat ze in een fijne werkomgeving en in de best mogelijke optimale omstandigheden kunnen werken .

Laten we eveneens de appreciatie van ons personeel niet vergeten . Opdat de evaluaties zo eerlijk en oprecht als mogelijk mogen verlopen . Iedere goed presterende medewerker verdient een schouderklopje en daar mag budget niet de spelbreker zijn.

De Liberale Vakbond ACLVB is meer dan ooit vastberaden en focust zich op al deze aandachtspunten en gaat hier weldegelijk het verschil maken !

Selma Bostan

Selma Bostan

Customer Loyalty Member II C CDM + Gent

SD

Peeters Kurt

Peeters Kurt

Customer Loyalty Member IV

52 jaar. Trotse vader van twee kinderen en muzikaal actief.

Ik ben in juli 1995 begonnen bij de voormalige BBL nv.
Via het kantorennet (zetel Brussel) ben ik in de binnendiensten op de kredietafdeling beland. Vervolgens was ik werkzaam in Brussel (SMW, Marnix en Marsveld) en in de zetels Kortrijk en Gent.
Momenteel ben ik supervisor-expert bij het reviewteam van “Business Lending Client Services (BLCS)” in het gebouw Gent9000.

Met al 29 dienstjaren op de teller, ben ik verheugd weer mijn schouders onder de ACLVB-werking te steken.
ACLVB is de enige vakbond die niet politiek gebonden is, en waar de eigen, individuele vrijheid van meningsuiting geen dode letter is.

We kiezen resoluut voor het sociaal overleg, als het kan, en gaan over tot acties als het moet !

Als een enthousiast team en in gemeenschappelijk vakbondsfront met de collega’s van BBTK en NCK stellen wij ons ten dienste van ALLE personeelsleden.

En uw (naam)stem ? Die maakt wel degelijk het verschil !52 ans. Fier père de deux enfants et musicien actif.

J’ai commencé en juillet 1995 à l’ancienne BBL SA.
Via le réseau d’agences (siège bruxellois) je me suis retrouvé dans les services de bureau du département crédit. Par la suite, j’ai travaillé à Bruxelles (SMW, Marnix et Marsveld) et dans les sièges de Courtrai et Gand.
Je suis actuellement superviseur-expert au sein du review-team de Business Lending Client Services (BLCS) dans le bâtiment Gent9000.

Avec 29 ans de service à mon actif, je suis heureux de mettre une fois de plus mes épaules à la roue de l’ACLVB.

L’ ACLVB est le seul syndicat qui n’est pas lié politiquement et où sa propre liberté d’expression n’est pas lettre morte.

Nous optons résolument pour le dialogue social, si possible, et agissons si nécessaire !

En tant qu’ équipe enthousiaste et dans un front syndical commun avec les collègues de SETCA et CNC, nous nous mettons au service de TOUS les membres du personnel.

Et votre vote (nominatif), … fait réellement la différence !

Minasian,Anik

Minasian,Anik

Customer Loyalty Member II

Abdellah Becheriya

Abdellah Becheriya

Customer Loyalty Member II

De Henau Peter

De Henau Peter

Engineer III

Ik ben 58 jaar en reeds 36 jaar tewerkgesteld bij BBL, het huidige ING.

Actief bij de ACLVB sedert de vorige herstructureringen in 2016.

Ik mag mij bij de “anciens” rekenen en heb aldus een rijk gevulde carrière in diverse functies binnen onze bank doorlopen, van bediende tot kaderlid.

Gedurende de jaren heb ik de bank enorm zien evolueren van manuele verrichtingen, naar een digitale bank. Ik moet erkennen dat er heel wat positieve veranderingen de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.

Ik ben me dan ook bewust dat we er steeds moeten naar streven om de concurrentie een stap voor te zijn !

De manier waarop deze veranderingen doorgevoerd worden heeft me doen besluiten om een actieve rol te gaan spelen binnen onze vakbond. Het personeel die zich dag na dag inzet om de bank naar een hoger niveau te tillen kan enkel goed functioneren in een stabiele werkomgeving.

We moeten echter vaststellen dat de laatste jaren de herstructureringen sneller en sneller elkaar opvolgen.
Ik ben dan ook bereid, als ervaren personeelslid, om op een diplomatieke manier een constructief overleg aan te gaan in het belang van iedereen !

Mijn boodschap, kies vooral voor een persoon waarvan je denkt dat hij of zij het verschil kan maken, en niet voor de kleur van een partij.

Rebekka Pynnebrouck

Rebekka Pynnebrouck

Customer Loyalty Member III C Daily Transactions Gent

SD

Gargili Tugay

Gargili Tugay

Customer Loyalty Member III

Sinds 2019 ben ik tewerkgesteld bij ING. Na een mooie inloopperiode bij de dienst hypothecaire kredieten, heb ik een jaar later de switch gemaakt naar online consumentenkredieten (CLO).
Daar ben ik als het ware uitgegroeid tot de spilfiguur van de groep. In die periode heb ik vooral geleerd dat je moet durven spreken, moet openstaan voor dialoog en positief moet blijven.

 Deze persoonlijke waarden stemmen volledig overeen met de visie van ACLVB. Ieder zijn eigen stem, steeds tot een oplossing proberen komen door overleg en vooral ook positief blijven.
Dat zorgde ervoor dat ik 2020 ben opgekomen voor de jongeren. Ook zij hebben het recht zoals alle anderen om vertegenwoordigd te worden en een centraal aanspreekpunt te hebben.
Na de mooie resultaten tijdens de vorige verkiezingen en mijn interview op de radio (VRT), heb ik besloten om mijn naast mijn carrière bij ING, simultaan ook mijn syndicale loopbaan verder te ontwikkelen.

Ik vind dat je als syndicale medewerker echt een verschil kan maken. In mijn ogen heb je er alleen maar voordelen aan. Met de juiste positieve ingesteldheid en attitude, vind je altijd wel de juiste oplossing.
Ook dit jaar ben ik kandidaat. Ook dit jaar kan je dus op mij stemmen. Als ik op jouw stem kan rekenen, doe ik mijn allerbest om samen met mijn blauwe collega’s (nee, het zijn geen smurfen) het op te nemen voor jouw belangen!

Marroyen Rita

Marroyen Rita

Customer Loyalty Member IV

Melina Minsyan

Melina Minsyan

Customer Loyalty Member II

El Arras Anissa

El Arras Anissa

Customer Loyalty Member III

bottom of page