bureau

Eindevaluatie

De eindevaluatie biedt elke medewerker en manager de gelegenheid om samen hun vooruitgang te bespreken ten opzichte van de functieverwachtingen, de afspraken voor Orange Code en de ambities.  Het is ook het moment om het Individual Development Plan (IDP) en de carrière-aspiraties te bespreken.

Met continue dialogen en het tussentijdse gesprek zou het eindevaluatiegesprek geen verrassingen meer in petto mogen hebben.

Het blijft echter belangrijk dat ieder goed voorbereid moet zijn om een diepgaand en constructief gesprek te hebben.

Indien de medewerker de inhoud en de performance scores van de evaluatie niet onmiddellijk aanvaardt, dan kan de medewerker een nieuw gesprek aanvragen bij zijn manager en de evaluatie opnieuw bespreken:

  • De medewerker kan zijn standpunt uiteenzetten en met feiten en observeerbaar gedrag onderbouwen.

  • De manager kan tevens de gegrondheid van de evaluatie opnieuw verduidelijken.

  • Wanneer manager en medewerker tijdens dit gesprek niet tot een akkoord komen, kan de medewerker zich richten tot de manager van zijn manager (N+2).

  • De N+2 manager bespreekt de evaluatie zowel met de medewerker als met de manager.

  • De tussenkomst van de N+2 manager kan bijkomende verduidelijking, commentaar of een aanpassing van de evaluatie opleveren.

       Als de medewerker de evaluatie daarna nog niet aanvaardt, kan hij een ticket aanmaken            bij People Services en een verzoek om steun van het Employee Guidance Team vragen.

  • De vertegenwoordiger van het Employee Guidance Team bespreekt de evaluatie zowel met de medewerker als met de manager.

  • Op basis van alle elementen, nemen de N+2 manager en de vertegenwoordiger van het Employee Guidance Team een eindbeslissing over de evaluatie van de medewerker.

    De manager (N+1) documenteert deze beslissing in het beoordelingsformulier van de medewerker. De medewerker tekent vervolgens het formulier voor kennisneming en kan tevens, indien gewenst, nog commentaar toevoegen.

 

        In elke fase van deze procedure kan de medewerker zich laten bijstaan door een                         syndicaal afgevaardigde.