top of page

Waarom ACLVB heeft geweigerd haar handtekening te plaatsen


Eerst en vooral gaat het over in totaal 4 cao’s. De directie eiste de validatie van alle cao’s of anders geen enkele. 1 in alles en alles in 1. Het zou zo een titel voor een nieuwe musketiersfilm kunnen zijn.


Op het moment dat 1 partij bereid was om te tekenen is ING een versnelling hoger geschakeld. Alle gemaakte agenda afspraken werden plots over boord gegooid.

De ondernemingsraad werd vervroegd en toevallig geplaatst op dezelfde dag dat ACLVB haar beraadslaging hield (26/09) over de 4 cao’s om deze te valideren. En dit zonder voorafgaandelijk unaniem akkoord van alle leden van de OR. Nochtans een wettelijke verplichting! SETCa/BBTK moet vrijdag nog beslissen (maar zij mogen al niet meer tekenen).

ING was zelfs zo gehaast dat een handtekeningmoment ook vervroegd werd ingepland zelfs nog voor het weekend! Om toch maar zeker te zijn dat er een partij zou valideren.

ING heeft dus duidelijk gekozen om met 1 syndicale partner verder te werken. Waarvan akte.


Gevolgen van deze beslissing van ING :


Een van de elementen was een oplossing voor een geschil over Medexel die momenteel loopt bij de verzoeningscommissie FOD voor een eerdere cao die door ING niet werd nageleefd en waarvoor ING een oplossing diende te vinden.

Door de beslissing van ING om met 1 partner verder te gaan kan de indexatie van de medexel bijdragen (ING deel) voorzien in de nieuwe cao niet doorgaan. Het dossier moet terug op tafel bij de verzoeningscommissie.


Ook de maaltijdcheques zullen er niet liggen op 1 januari 2024! Wedden?

Geen probleem, u krijgt een gedeeltelijke teruggave van hetgeen u in 2021 werd afgenomen door het te implementeren in een ander fiscaal voordeel, nl die van het telewerken (=Plan B).

Dit is slechts een gedeeltelijke teruggave van wat in 2021 werd afgebouwd (halvering van de Telewerkvergoeding).

Goed onderhandeld? Wij denken van niet.


Opgelet voor de 2 rulings waarvan sprake! Deze zijn nog niet goedgekeurd!(= risico)


Opgelet voor wanneer u een representatie vergoeding hebt!: deze zou neerwaarts kunnen herzien worden bij indiening aanvraag bij de fiscus indien plan B voorzien in deze nieuwe CAO zal moeten geactiveerd worden (zie hierboven) ter vervanging van de maaltijdcheques die er niet zullen zijn!

Het is geen fictie, dit is al gebeurd in andere bedrijven!


Verder gaven we al mee dat het moeilijk onderhandelen is als je niet weet waar je het over hebt. De vraag naar cijfers over de beoogde afvloeiingen of de departementen in scope werden steevast geweigerd. Het financiële plaatje over de beoogde besparingen die ING wenst te realiseren werd ons niet bezorgd. ING wou alleen een blanco cheque en heeft deze nu in handen! De bank die "Social Responsibility" hoog in het vaandel draagt verkast alweer een deel van haar backoffice-activiteiten naar de Filipijnen. Een land waar weinig rekening wordt gehouden op vlak van mensenrechten, laat staan sociale rechten.


De personeelsleden van ING moeten nu al 13 jaar lang telkens opnieuw en opnieuw solliciteren voor hun eigen job. Velen al verschillende keren. Het gevolg is dat het absenteïsmecijfer historisch hoog is. Mede door de stijgende werkdruk en onmenselijke objectieven die steeds moeilijker haalbaar worden.

Burn-Out is het nieuwe normaal bij ING. Departementen waar “het gezondheids probleem” niet opgelost geraakt worden verplaatst naar HUBs. 2 vliegen in één klap.


De inkt van de vers getekende cao is nog niet droog of ING kondigde al in de OR van 26/09 aan dat honderden mensen in 8 departementen de mogelijkheid krijgen om zich kandidaat te stellen voor een vrijwillig vertrek zonder dat er evenwel sprake is van een reorganisatie. Dit is niet conform de afspraken gemaakt tijdens de onderhandelingen en ook niet conform met de nieuwe CAO.

Het departement moet voorwerp zijn van enerzijds een herstructurering met aankondiging in de OR en met een FTE Reductie.

In 6 van deze departementen is aan deze 2 voorwaarden niet volledig aan voldaan en dus wordt al van dag 1 de cao vrijelijk geïnterpreteerd door ING.

Dit voorstel is als een bom ingeslagen bij de verschillende betrokken diensten. Wij hebben de werkgever gewaarschuwd voor de psychologische impact op de mensen met alle gevolgen vandien.

De mensen die zich kandidaat stellen hebben echter geen enkele zekerheid dat hun “kandidatuur” wordt beantwoord. Zij lopen bijgevolg het gevaar om op de zwarte lijst te komen!!


Dit brengt ons bij de volgende problematiek en dat is dat de procedure van de 2e kans dit jaar tot tweemaal neerwaarts werd herzien in een tijdspanne van 3 maanden . Dit moet een nieuw Belgisch record zijn! Van 9 naar 6 maand en nu 3 maand.

689 mensen hebben een “need To improve” gekregen en komen in aanmerking voor “een remediatie traject” die je gerust een exit traject mag noemen.

Klein detail: mensen die in dit traject zitten kunnen geen aanspraak maken op modaliteiten van de nieuwe cao zelfs indien het departement een reorganisatie ondergaat.


Iedereen houd zich dus beter klaar voor de muzikale stoelendans op de muziek van de begrafenismars van Chopin.Verder:

  • Ondanks de vele persberichten over het vervroegd vertrek, zal niet iedereen hiervan kunnen genieten. Je moet deel uitmaken van een reorganisatie.

  • De aanvullende subsidie van 1 EUR wordt enkel toegepast op de dagschotel, de vegetarische schotel en de dagsoep in de bedrijfsrestaurants van Brussel, Gent en Louvain-La-Neuve. In het voorstel ligt er geen garantie op tafel dat de prijzen niet zouden verhogen omwille van de blijvende inflatie.

  • Jubileumpremie zal niet onder financiële vorm zijn en moet nog besproken worden (is dus een non event!)

  • Fietsvergoeding (0,27 cent) werd reeds toegekend dus een nieuwe verhoging zit er niet onmiddellijk aan te komen (is dus een non event)

  • De verhoogde telewerkvergoeding is een gedeeltelijke teruggaven van wat in 2021 werd afgebouwd. Bovendien werd bij de laatste onderhandelde verhoging van 100€ euro forfaitair naar 110€ (+10€) , niet toegekend aan de reeds onderhandelde verhoogde representatievergoeding (Vb: 124 naar 150).

  • Afschaffing van de uitzonderlijke winstpremie van 1500 euro. (cao maart 2021). Hiermee wordt nu duidelijk dat het nooit de bedoeling was om deze uit te betalen aan de personeelsleden. Van de lege doos van de cao van 2021, werd vandaag de lucht erin vacuüm getrokken.

  • De vooropgesteld koopkracht verbetering is in onze beleving slechts een gedeeltelijke teruggave van eerdere inleveringen).

  • De medische mismatch is afgevoerd. De Cao bepalingen van maart 2021 worden 3 maand vroeger afgebouwd!

  • De pakketten toegekend in de Cao (anciënniteit > 10 jaar) is niet van toepassing op iedereen.

Opgelet voor de voordelen in het Flex Plan. Deze worden nog in mindering gebracht van uw opzegvergoeding. Sommigen zullen dus niets overhouden bij vertrek uit de bank. Denk maar aan laadpaal (8 jaar afschrijving), kantoormeubilair (6 jaar afschrijving), GSM/IT, Flex Bike (speedelecs), mogelijke schade bij inlevering Flex Car, …

Opgelet bij de keuze van vervroegd vertrek in geval van een lange loopbaan : deze kan zowel een financiële impact hebben op zowel uw pensioen alsook uw aanvullend pensioen.

Mededeling GF OR 260923
.pdf
Download PDF • 85KB
Heeft u echter nog vragen? Contacteer uw ACLVB afgevaardigde of stuur uw mail naar: BE-CGSLB-ACLVB

Comments


bottom of page