top of page

Verslag Ondernemingsraad 08/12/2020Normaal was er enkel een installatievergadering met de nieuwe mandatarissen in de Ondernemingsraad voorzien. De directie besliste echter (last minute) om haar intenties voor 2021 nu reeds voor te stellen. We gaan deze verder grondig analyseren en zijn steeds bereid om naar jullie te luisteren.

Hierbij bondig overzicht van de ondernemingsraad van 8/12/2020.


Retail Advice


Advies vanop afstand (gecentraliseerde organisatie)

• Bestaande ‘vanop afstand’ organisaties verder benutten: BCC & Mortgage Centre

• Centrale capaciteit ‘vanop afstand’ vergroten (incl. videobankieren):

- Pilootproject met Business-hub in het SE/M-segment

- Pilootproject met Remote Advice Team in het Retail-segment


Face-to-face ‘uitgebreid’: (lokaal werkende adviseurs, die fysieke contacten combineren met contacten vanop afstand)

• Face-to-face bij ING of bij de klant om complex advies te verlenen en onze klanten te begeleiden en digitaal wegwijs te maken

• Advies vanop afstand mogelijk maken (incl. videobankieren voor Retail Bkr, Pers Bkr, Priv Bkr, Business Bkr, MidCorp) vanop ING-locaties

• Kantoor evolutie – van 173 statutaire kantoren naar 111

- 173 statutaire kantoren vandaag, waarvan 58 ‘Corona-gesloten’

- 48 ‘Corona-gesloten’ kantoren worden permanent gesloten.

- 14 andere statutaire kantoren worden bijkomend gesloten.Geplande verandering van de COO-organisatie:

Lift & Shift van Product Delivery naar de domeinen Business en Retail en optimalisering COO


1. Lift & Shift van de product delivery tribes Mortgages en Consumer Loans naar Retail Banking

2. Opsplitsen product delivery tribe Payments in Payments Belgium en Payments Netherlands en lift & shift naar Business Banking

3. Opsplitsen enabling tribe Fraud & Cyber Security in Fraud & Cyber Security Belgium en Fraud and Cyber Security Netherlands en behouden binnen COO

4. Verdelen van de Client Services organisatie in 2 onderdelen (Retail & Business) en lift & shift super circles naar de respectievelijke onderdelen van de klant die ze bedienen

5. Lift & Shift van de Circle reconciliation naar CoE Safe Business & Regulatory Affairs

6. Lift & Shift van de Super Circle KYC naar de Tribe KYC (zie ook het KYC Center initiative)


Geen gevolgen voor het personeel :

· Geen wijziging in VTE’s

· Geen veranderingen qua functie-inhoud en -niveau

· Geen veranderingen van werklocatie, behalve 2 grensoverschrijdende medewerkers met niveau H die in België worden gevestigd

· Geen wijzigingen aan arbeidsregelingen


Client Services


Retail advies model : Organisatie & footprint zal worden aangepast aan de evolutie van het klantengedrag van Retail en Business klanten


Impact op het personeel :

Creatie van 105 posities binnen Client services (VTE) Verschillende opties: CLT Member, CLT Member Advanced & CLT Member Specialist • Posities worden geopend in de meeste Super Circles (zowel Daily Banking, Lending, Invest, …)

Investering in ieders Craftsmanship: Onboarding, training en coaching zijn voorzien binnen alle Super Circles

De centrale werklocaties blijven dezelfde De functies bevinden zich in Brussel, Gent, en Louvain-laNeuve/Namen

Werk regime 37u : Late & zaterdag shift enkel maar in Daily Banking PI, Personal Lending & Invest


KYC


Impact op medewerkers :

Creatie van 187 nieuwe structurele KYC Center posities in België bovenop de 105 posities binnen Client services (VTE)

· Verschillende opties, van analyst tot signatory; differentiatie tussen « nonRSM » en « RSM » model

· Een tijdelijk implementatieteam van 28 VTE zal worden opgezet om de implementatie

vlot te laten verlopen en training/coaching te faciliteren

Meer doorgroeimogelijkheden : Upgrade van de functies Analyst, Signatory en CDU Team Lead. Opleidingstrajecten om te evolueren binnen de verschillende functieklassen

De centrale werklocaties blijven dezelfde De nieuwe functies bevinden zich in Brussel, Gent, Antwerpen en Louvain-laNeuve/Namur

Geen wijzigingen in huidig werkregime


Tech BE


Niet al de uitdagingen bij IT zijn van de baan. Tech BE wil zijn structuur afstemmen op zowel de mondiale tech-organisatie als de lokale marktomstandigheden.

Intentie om te evolueren van de huidige organisatie naar een nieuwe tech-organisatie om de lokale focus te vergroten alsook deel uit te maken van een mondiaal samenwerkingsmodel.


Gevolgen voor het personeel :

· Geen wijziging in VTE’s

· Geen veranderingen qua functie-inhoud en -niveau

· Werklocatie verandert, aangezien de crossborder contracten verdwijnen

Meer exclusieve focus op België

Intentie om de cross border contracten van 9 IT Area Leads, 1 chapter lead en 1Feature engineer te wijzIgen.

8 IT Area Leads in huidige organisatie hebben geen cross border contract.

· Geen wijzigingen aan arbeidsregelingenTransformation Office & COE Agile coaches


Intentie tot vereenvoudigen van de organisatiestructuur voor een snellere uitvoering.

Grotere focus op verbetering van processen en customer journeys leidt tot de creatie van 11bijkomende betrekkingen in TO.


Dat de business meer verantwoordelijkheid voor de Agile-maturiteit neemt, heeft gevolgen voor 16,7 VTE’s Agile Coaches, die een andere job aangeboden krijgen.

Voor de Agile Coaches die bij de inkrimping betrokken zijn zullen hun huidige rol als Agile Coach behouden of geleid worden naar andere open posities in de bankWholesale Banking Belgium :


Wholesale België ervaart druk op de omzet en de versterkte impact van Covid-19.

Voorgestelde aanpassingen aan de productdepartementen

Wholesale KYC-team (19,8 FTE’s): het voorstel is om het team via lift & shift over te hevelen naar het Domain COO. De Head of Wholesale KYC zal rapporteren binnen het Domain COO. Geen andere veranderingen voor dit team. De werklocatie blijft Marnix.

→ lift & shift voorgesteld voor implementatie begin februari

Teams Corporate Investment en M&A Midcorp (10 FTE’s): het voorstel is om deze twee teams via lift & shift over te hevelen naar Business Banking. Beide Team Heads zullen rapporteren aan de Head of Business Banking. Geen andere veranderingen voor dit team. De werklocatie blijft Marnix.

→ lift & shift voorgesteld voor implementatie begin januari

Niet-gespecialiseerde lending medewerkers in sectoren worden gebundeld in Diversified Lending (5,4 FTE’s): het voorstel is om via lift & shift 5,4 over verschillende sectorteams verspreide FTE’s over te hevelen naar het Wholesaleteam Diversified Lending om de werklast beter te kunnen verdelen. Geen andere veranderingen.

→ lift & shift voorgesteld voor implementatie begin januari


Voorgestelde aanpassingen aan de sectorteams

Sectorteam International (‘LAM’): veel internationale ‘LAM’-klanten behoeven geen sector aanpak, maar worden toch behandeld in specifieke sectoren. Die klanten zullen worden gebundeld in het aparte sectorteam ‘International’. De capaciteit van het team LAM zal met 3 FTE’s toenemen via vacatures. Geen andere veranderingen.

→ Implementatiedatum: de bundeling van de klanten naar LAM gaat samen met de invulling van de vacatures.

Sectorteams ‘niet-gespecialiseerde lending’: het voorstel is om vier sectorteams ‘niet-gespecialiseerde lending te fuseren tot één team met het oog op schaalvergroting en een flexibelere inzet van het personeel. Het nieuwe gefuseerde sectorteam zal ‘Diversified Corporates’ heten.

Betreft: Financial Institutions; Commodities, Food & Agri; TMT & Healthcare en Diversified Corporates.

Het voorstel is om het nieuwe, gebundelde sectorteam met 5 FTE’s te reduceren op niet-senior management niveau vanwege een gerichtere aanpak, incl. het opheffen van de FI CWE hub management structuur. Deze inkrimping gaat in na de lift & shift naar Diversified Lending en toegezegde individuele loopbaanwijzigingen, en is aldus van toepassing op een totaal van 16 personen To be: 11 FTE’s

→ Implementatiedatum : na advies

Senior management posities in review met een maximale reductie van 2 positiesWe houden jullie verder op de hoogte !


Uw ACLVB-team.

Kommentare


bottom of page