top of page

UFR Europese OndernemingsraadMaak kennis met jullie 3 nieuwe vertegenwoordigers in de Europese Ondernemingsraad (EOR) van ING.


Velen van ons zijn van mening dat heel wat beslissingen die invloed hebben op ons werk en op de bank, op het niveau van ING Groep genomen worden, en dat deze trend steeds toeneemt.


En in een dergelijke context - om grensoverschrijdende aspecten in goede banen te leiden - vereist de wetgeving dat internationale groepen zoals ING een Europese Ondernemingsraad hebben om de werknemersvertegenwoordigers te raadplegen en te informeren.   Het is dus uiterst belangrijk om ook daar je stem te laten horen via competente vertegenwoordigers!


In overeenstemming met de statuten van de ING Europese Ondernemingsraad (EOR), moeten de vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad van ING België de Belgische vertegenwoordigers voor de komende 4 jaar aanwijzen. Helaas was het niet mogelijk om iedereen achter één voorstel te krijgen, vandaar dat er een democratische meerderheidsverkiezing plaatsgevonden heeft (1).


Het gemeenschappelijke doel van deze drie vertegenwoordigers – met respect voor hun verschillen - is om verandering en meer transparantie te brengen in het EOR-overlegproces in het voordeel van alle personeelsleden.


Jullie 3 vertegenwoordigersBart Peeters, ACLVB Ahmed Sanhayi, BBTK Pierre Pirson NCK


Wat is de Europese ondernemingsraad (EOR)?


De EOR is een orgaan dat de werknemers van een onderneming of van een internationale groep vertegenwoordigt.  Via dit orgaan (of via een eventuele procedure) worden de werknemers geïnformeerd en geraadpleegd over onderwerpen met een grensoverschrijdend karakter.


De EOR (of de procedure) is verantwoordelijk voor onderwerpen met een internationaal karakter.  Het doel is namelijk ervoor te zorgen dat de werknemers in de betrokken ondernemingen geïnformeerd en geraadpleegd worden door de directie, wanneer in een ander land dan hun ‘thuisland’, beslissingen genomen worden, die hen aanbelangen.(1)Ter herinnering: geen enkele van de vakorganisaties binnen ING heeft een democratisch verkozen meerderheid op nationaal niveau. Op verzoek van onze personeelsleden zouden wij willen dat alle vakbonden ‘samen’ werken in het belang van het personeel.  Wij betreuren dat dit momenteel niet het geval is. Aangezien bij de vorige verkiezingen BBTK, NCK en ACLVB samen meer dan 56% van de stemmen in de Ondernemingsraad behaalden, hebben zij besloten om samen te werken (14 stemmen tegen 11). Hierbij moet worden opgemerkt dat vanuit wiskundig oogpunt slechts twee van de 3 fracties nodig waren.   Maar deze stemming weerspiegelt de gemeenschappelijke wens van deze drie partijen om zo representatief mogelijk te zijn.UFR European Works Council NL
.pdf
Download PDF • 310KB


Comments


bottom of page