top of page

Stand van zaken op 15/01/2021

Update (15/01/2021) aankondiging in de OR van 08/12:


Naar aanleiding van de aankondigingen in de ondernemingsraad van 08/12 wenst de directie al over te gaan tot het informeren van het personeel en dit vanaf 18/01.

  • De ACLVB heeft een negatief advies gegeven o.a. omdat wij meer duidelijkheid willen over de impact voor het personeel een de sociale begeleidingsmaatregelen van de bank. Deze zijn nog niet doorgenomen met de vakbonden. Bovendien wachten wij nog op een reactie van de Directie op deze adviezen.

  • Wij benadrukken dat Q&A sessies die de directie wil inrichten voor de betrokken mensen louter als “informatief” moet beschouwd worden om jullie meer informatie te verschaffen over de beschikbare functies binnen de CLT’s en KYC.

  • In geen geval mag u onder druk gezet worden om al een definitieve keuze te maken !

  • Wij hebben toegestaan dat de directie deze sessies inricht omdat wij het belangrijk vinden dat de betrokken medewerkers zoveel mogelijk informatie krijgen vanuit eerste hand om een juiste afweging en keuze te kunnen maken.


Onderhandelingen:

  • Er zijn voor ons onvoldoende elementen naar voor gebracht door de directie die een hervorming zoals die vandaag op tafel ligt rechtvaardigen.

  • Winstparticipatie: Vooral de hogere graden moeten ferm inleveren. Voor ons een NO GO! De directie schuift enkel de “interne mobiliteit” naar voren als reden voor een neerwaartse herziening van de winstparticipatie voor het grootste deel van het personeel. Wij zijn van oordeel dat deze ingreep de interne mobiliteit niet gaat bevorderen. Integendeel. Dit is een kaakslag aan het trouwe personeel met ervaring die de afgelopen jaren hun schouders heeft gezet onder de herstructurering en vandaag de bank nog recht houden. Het is voor ons duidelijk dat bij ING geen waarde meer hecht aan ervaring of anciënniteit (loyauteit). Logisch dat personeelsleden geen carrière meer zien zitten bij ING en kiezen voor externe mobiliteit!

  • Verder wil de directie dat het personeel meer flexibiliteit krijgt in zijn woon-werkverkeer. Zij schuift hiervoor een verhoogde fietsvergoeding naar voor (24ct) en spreekt van flexitickets in plaats van abonnementen voor het openbaar vervoer. Er zou nog enkel een terugbetaling komen indien de persoon zich effectief verplaatst naar het werk. De forfaitaire vergoedingen voor woon-werkverkeer zouden wegvallen. Fiscaal wordt u dus ook nog eens afgestraft. Leg dit naast het feit dat ING streeft naar een 50%-50% thuiswerk systeem en dan weet u hoe laat het is.

  • Ondanks dat ING streeft naar een 50% -50% thuiswerk systeem, wenst zij nog maar voor 6 dagen een vergoeding uit te keren.
Uw ACLVB-team.

Comments


bottom of page