top of page

Onderhandelingen New Flex Plan 2023

De gesprekken voor een nieuw plan zijn opgestart. De directie is met enkele denkpistes over de brug gekomen.


Een eerste denkpiste is het continu openzetten van het cafetariaplan samen met een paar toevoegingen zoals : Medexel, uitbreiding van IT pakket met o.a. laptops, short term rental als aparte optie in het flex plan.

De directie wil ook de Flex korting verlagen van 25% naar 15% !


Als tweede denkpiste wil de bank verplicht voor alle werknemers een overdracht van 300 euro doorvoeren van het baremiek salaris naar het Flex budget!

Als argument haalt de bank aan dat heel wat mensen klagen dat hun flex budget ontoereikend is om bjvoorbeeld een cafetariawagen te nemen.

Wij zeggen: het gaat hier om een mechanisme om te verhullen dat uw flex budget eigenlijk op termijn een verlies van koopkracht betekent.

Bovendien is er bijkomend een negatieve impact op de verdere evolutie van uw loon door het wegvallen van indexatie en 13e maand die niet meer zullen evolueren en dus ook uw …FLEX… niet meer doen stijgen!


Verder wil ING de Car Policy afstemmen op haar ESG ambities.

Hierdoor zullen in een nabije toekomst nog enkel elektrische wagens kunnen besteld worden.

Alsof dit nog niet genoeg is wil men de korting van 30% voor elektrische wagens en 20% voor poolwagens terugbrengen naar 10%.


Tenslotte wil ING ook duurzame projecten stimuleren door het voorzien van groene leningen met voordelige condities via het Flex Plan.


ACLVB vindt deze denkpistes onaanvaardbaar!

Het "Cafetariaplan" moet haar vrijwillig karakter behouden.

Een verdere afremming van de normale loonevolutie en (aanvullend) pensioen- opbouw zijn voor ons onbespreekbaar en zijn geen voorwerp van besprekingen in het kader van een aanbod in een cafetariaplan. Deze voorstellen zijn enkel alweer platte besparingen op de kap van het personeel.

Is de directie nu werkelijk niet beschaamd om met dergelijke denkpistes voor de dag te komen.bottom of page