top of page

NIEUWSBRIEF ACLVB JUNI 2021
Sport- en cultuurcheques:

Deze maand krijgen jullie de sport- en cultuurcheques. Er loopt momenteel een piloot met Sodexo om vanaf 2022 deze ook elektronisch op te laden op de kaart.

Naar alle waarschijnlijkheid krijgt u ze dus dit jaar voor de laatste keer op papier. De cheques zijn geldig tot eind september 2022.Psycho-Sociale analyse zone West:

Na het steeds uitblijven van structurele oplossingen, die wij als voorwaarden stelden, bij aanvragen overuren en zaterdagwerk (op vrijwillige basis) en na diverse tussenkomsten in zowat alle overlegorganen over uiteenlopende klachten met als noemer “werklast en werkdruk”, vonden de vakbonden het welletjes.


Hoog tijd om een Psycho-Sociale Risico Analyse aan te vragen in het CPBW.


Een eerste ontmoeting vond onlangs plaats met de preventieadviseurs psychosociale aspecten om de wettelijke vereisten te kaderen en de problematiek van ons gezamenlijk verzoek te omschrijven. Hierbij dient eerst de psychosociale risico’s geïdentificeerd en geëvalueerd te worden. Het verzamelen en analyseren van informatie zal anoniem en collectief gebeuren.


De globale psychosociale risicoanalyse omvat 5 te analyseren dimensies : organisatorische context, inhoud van de functie, relaties (horizontaal – verticaal – matrix), de arbeidsvoorwaarden / ontwikkeling en de fysieke omstandigheden. Voor ING Zone West worden volgende departementen onder de loep genomen : DPBI, Business Lending ILM en Personal Lending ILM.


KYC actie Business Banking:

Vanaf 7 juni start een nieuw initiatief om een achterstand van 10000 dossiers weg te werken. De directie heeft besloten om met specifieke teams te werken op welbepaalde locaties. Aanvankelijk wou men al vroeger starten en had men hiervoor mensen aangeduid. (Chinese vrijwilligers).Gezien de Corona maatregelen die nog van toepassing zijn en gezien het feit dat in de communicatie naar de Business Bankers het vrijwillig karakter om deel te nemen aan deze actie met de voeten werd getreden, dienden de vakbonden tussen te komen bij de directie.

Hierdoor werd een nieuwe aangepaste communicatie uitgestuurd waarin nogmaals het vrijwillig karakter van de deelname wordt benadrukt. Er is door de vakbonden aangedrongen om deze inspanningen te compenseren


Spelregels Overuren:

Aan het begin van de Ondernemingsraad van 20/5/2021 werden een aantal punten aangehaald tijdens de ‘Ordemotie’, waaronder het verzoek om een duidelijke communicatie uit te sturen ten aanzien van de managers, o.a. omtrent de (toepasselijke) ‘spelregels’ rond overuren.


In dat kader werd er maandag 7 juni 2021 een communicatie vanuit HR (via individuele e-mail) naar alle BE Leads verstuurd met 2 belangrijke boodschappen:

  • Het is belangrijk dat mensen kunnen de-connecteren

  • Het is belangrijk het uurrooster van de werknemers te respecteren

Dit betekent dat het presteren van extra uren (buiten het normale werkrooster) niet is toegestaan, behalve in uitzonderlijke omstandigheden (en na het volgen van de correcte procedures).


Betaling dubbel en aanvullend vakantiegeld in juni :

Juni is de maand waarin ING het jaarlijks vakantiegeld berekent en betaalt aan alle werknemers.  • Het dubbel vakantiegeld bedraagt 85 % van het bruto maandloon (en variabele premies) van de maand juni en staat in verhouding tot het aantal dagen wettelijke vakantie waarop je recht hebt volgens de prestaties in het refertejaar (2020) en jouw tewerkstellingspercentage;

  • Het aanvullend vakantiegeld bedraagt 7 % van het bruto maandloon (en variabele premies) van de maand juni en staat in verhouding tot het aantal dagen wettelijke vakantie waarop je recht hebt volgens de prestaties in het refertejaar en jouw tewerkstellingspercentage.


Vaccinatieverlof :

De wet op het klein verlet voor vaccinatie tegen COVID-19 is op 9 april 2021 in het Staatsblad verschenen. Sinds die datum hebben werknemers die zich laten vaccineren, het recht om tijdens hun werkuren de nodige tijd afwezig te zijn.
Uiteraard moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • De werknemer moet zijn werkgever van tevoren inlichten en wel van zodra hij weet wanneer de vaccinatie zal plaatsvinden.

  • De werknemer moet het vaccinatieverlof dan gebruiken voor het doel waarvoor het werd toegekend.

  • Op verzoek van de werkgever moet de werknemer bewijs leveren: hij moet de uitnodiging voor de vaccinatie en de bevestiging van de afspraak (voor zover de werknemer er gemakkelijk over kan beschikken) voorleggen.


EK-kalender:

Het EK voetbal begint volgend weekend. Wij hadden jullie graag, traditiegetrouw, onze voetbalkalenders persoonlijk overhandigd.

Geen nood: In bijlage vinden jullie alvast een digitale versie. Zo hoeven jullie geen enkele match te missen.21-0391_EK voetbalkalender 2021_N_WEB
.pd
Download PD • 961KBAllicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB


Stuur naar believen door naar collega’s.

Ben je nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief en wil je graag op de hoogte blijven ? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief !Comments


bottom of page