top of page

Gelijkheid V/M

Internationale dag van de rechten van de vrouw

8 maart 2022


Zeker, de gelijkheid van mannen en vrouwen is verankerd in de wet, dat staat buiten kijf. Nochtans zijn we er nog niet op het terrein. Hoewel er veel vooruitgang is geboekt op het vlak van gendergelijkheid, zijn er nog veel uitdagingen zoals het evenwicht tussen werk en privéleven, de verloning, meer toegang tot hogere functies in bedrijven of in het openbare leven, het aanpakken van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk... allemaal kwesties die vooral vrouwelijke werknemers aangaan.


 

ACLVB WO=MEN


Het team van WO=MEN zet zich in voor meer gelijkheid tussen de vrouwen en de mannen op het werk. De Liberale vakbond is een organisatie die opkomt voor de belangen van meer dan 300.000 werknemers en sociaal verzekerden, mannen en vrouwen.Pamflet_gelijke kansen_NL_WEB
.pdf
Download PDF • 61KB

Comments


bottom of page