top of page

De redenen waarom ACLVB deze CAO niet heeft ondertekend
  • Omdat deze overeenkomsten geen "evolutie" inhouden, maar de deur openzetten voor een de facto "herstructurering".

  • Omdat deze overeenkomsten mogelijk een verslechtering betekenen van de arbeidsvoorwaarden, het welzijn en de verloning van het personeel, dat netto aan koopkracht zal moeten inboeten.

  • Het criterium dat de bank heeft geleid, is een kostenverlaging over de gehele lijn, zowel de algemene kosten als de personeelskosten.

  • Omdat de bank de gelegenheid heeft aangegrepen om snel vooruitgang te boeken bij toekomstige herstructureringen.

  • Omdat deze overeenkomsten raken aan het individueel beschikkingsrecht. Volgens deze overeenkomsten worden o.a. functie, plaats van tewerkstelling en uurrooster van ondergeschikt belang waardoor de bank onbeperkte mobiliteit kan eisen en dit zonder vergoeding in geval van weigering van een werknemer.

  • Omdat werkzekerheid slechts voor 10 maanden gegarandeerd is (tot eind 2021).

  • Omdat het (kantoor)personeel en de klanten een enorme flexibiliteit aan de dag zullen moeten leggen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot gespannen en conflictueuze situaties. Te veel en te snel, met een totaal ontoereikende ondersteuning, wat gevolgen zal hebben voor het welzijn van de werknemers en voor de commerciële resultaten, terwijl de commerciële druk niet vermindert.

  • Omdat er ongelijkheid is in het toekennen van voordelen en vergoedingen.

  • Omdat de CAO sociale vrede oplegt aan de vakbonden die de overeenkomsten hebben ondertekend om niets te ondernemen tegen de bank voor die elementen die in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn bepaald.Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB


Stuur naar believen door naar collega’s.

Wil u graag op de hoogte blijven ? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief !

コメント


bottom of page