top of page

De nieuwe CAO's

DE OUDSTE GOOCHELTRUC IS DIE VAN DE AFLEIDING EN DE ILLUSIEDe afleiding


Naar aanleiding van de "good news show" van vorige vrijdag in de pers waar men enkel spreekt over faciliteren van 50% thuiswerk en flexibiliteit is de realiteit dat het hier wel degelijk ook over herstructureringen en besparingen gaat. En dit voor de komende 3 jaar !


ING gaat bewust de term "herstructurering" uit de weg en spreekt liever van "evoluties".


Een job garantie is enkel voorzien tot eind 2021. Voor de periode 2022-2023 zijn er geen garanties! Een bedrijfsplan voor de komende 3 jaar werd niet voorgelegd !


Terwijl het personeel in de verschillende diensten en het kantorennet kreunt onder de werkdruk en vraagt voor versterking zet men hier de deur wagenwijd open voor een verdere afbouw van het effectief. Aantallen worden niet genoemd. De activiteiten die zullen verdwijnen ook niet…


Met deze CAO wordt een blanco cheque gegeven aan ING om dit jaar over te gaan tot verdere afbouw en dit nog voor de afloop van het vorige plan dat nog garanties gaf tot eind dit jaar !


Straks, als de aankondigingen zullen komen in de ondernemingsraad, zullen de ondertekenende partijen op tafel springen om en roepen dat het een schande is met slogans als “ING shame on you !”. Ze zullen zich haasten met een pamflet om jullie te sussen dat het allemaal wel zo geen vaart zal lopen.


Als u straks een job moet aanvaarden van een gelijk niveau, waar uurrooster, geografische mobiliteit en uw privé situatie van ondergeschikt belang zijn en uw inspraak niet meer telt…


Als en mismatchprocedure zelfs zo onzeker is dat een medisch certificaat uw enige uitweg is….


Hoe geloofwaardig ben je nog als vakbond om dit blind te tekenen ?
De illusie


En is er wat nu op tafel ligt een verbetering van wat voordien bestond ?


Samen met de herstructurering gaat ING over tot een neerwaartse herziening van de vergoedingen voor zowel telewerk als woon-werkverkeer, zelfs tegen de sectorafspraken in. Ook de winstparticipaties en haar componenten werden neerwaarts herzien, zeker voor de nieuwe aanwervingen vanaf 01/04/2021. Er werden nieuwe criteria ingevoerd voor wat betreft de te behalen doelstellingen. Deze doelstellingen zijn niet altijd even SMART en veeleer kwantitatief dan kwalitatief van aard.

We krijgen een systeem van communicerende vaten waarbij de keuze tussen telewerk, woon-werk en Cao90 doelstellingen met elkaar interageren en zelfs opheffen.


De rekening krijgt u gepresenteerd. De gefaseerde aanpak van implementatie moet ervoor zorgen dat u het niet meteen merkt. U zal het evenwel voelen in uw koopkracht met zelfs naschokken tot in 2023 in uw fiscaliteit !


Het is vooral de ongelijkheid in het toekennen van voordelen zoals voor bijvoorbeeld de vergoeding thuiswerk en/of bureaumateriaal, de CAO 90 bedragen, maar ook het al dan niet toekennen van verlofdagen voor de substantiële inspanningen en de mogelijkheid of toelating om te mogen telewerken . We hadden de modaliteiten van het telewerk liever dieper uitgewerkt gezien en meer garanties verwacht. Een engagement in deze gaat niet ver genoeg met nog teveel afhankelijkheden. Frustraties en onzekerheden bij het personeel tot gevolg.


De goocheltruc


Onze groene kameraden konden niet snel genoeg communiceren dat wij enkel bereid waren om het protocol sociaal overleg te ondertekenen daar waar wij de cao’s niet wilden onderschrijven. Opnieuw een manier van afleiding en compleet naast de kwestie….


Laat het duidelijk zijn: wij hebben niets ondertekend!


Ook het protocol sociaal overleg hebben wij niet onderschreven. Het was een expliciete vraag van de groene fractie om dit protocol te binden aan de onderhandelingen, zij hebben zelfs gedreigd met de onderhandelingen – en dus jullie belangen! – op te blazen indien het Gemeenschappelijk vakbondsfront hier niet zou in meegaan. Alleen bij voldoende garanties voor het personeel waren wij bereid om een toegeving te doen. Deze garanties kwamen er niet , de prijs was ons te hoog. Jullie belangen mogen nooit of te nimmer ondergeschikt zijn aan de belangen van de vakbond... Bijgevolg zijn wij ook hier consequent.


Ons integriteit en geloofwaardigheid zetten wij nooit op het spel ! Zij die getekend hebben zien dat anders. Zij konden zich niet snel genoeg haasten om hun vrijstellingspercentages en dus werkzekerheid te vrijwaren tot 2028! U daarentegen zal zich moeten klaarmaken voor een nieuw “Rafting” tocht met een boot die lekt, zonder riemen en zonder genoeg reddingsvesten. Het wordt dus pompen of verzuipen. Ze waren ook niet akkoord om een CAO voor 1 jaar af te sluiten. Teveel moeite om terug rond de tafel te gaan zitten eind dit jaar op het ogenblik dat er meer duidelijkheid is. De buit is binnen, het is nu enkel wachten op uw stem in 2024…


Wij zullen op eigen kracht verder gaan met jullie steun, de werknemers, wiens belangen wij echt elke dag opnieuw verdedigen.Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB


Stuur naar believen door naar collega’s.

Wil u graag op de hoogte blijven ? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief !


コメント


bottom of page