top of page

CAO 2023


Vandaag kwamen alle ACLVB-mandatarissen bij ING samen om zich uit te spreken over de nieuwe CAO. Jammer dat er al een bepaalde fractie deze CAO vorige vrijdag had ondertekend zonder overleg te plegen met de andere sociale partners.


Wat zeggen jullie ?

We danken jullie alvast om massaal jullie visie te geven op deze CAO ( zie Blue Flash 09/2023)

We hebben dan ook rekening gehouden met jullie keuzes alvorens onze mening kenbaar te maken.

Hierbij enkele van de ontvangen argumenten :Er bestaat geen transparantie over het aantal personeelsleden die moet vertrekken, ...
De directie moet cijfers kunnen voorleggen, niemand zal een blanco document ondertekenen.
De directie moet eerst bepaalde garanties kunnen geven voor de komende periode...
Het wegvallen van de extra-winst-premie van 1500 euro is heel laf, zeker nu de bank afstevent op heel grote winsten...

Wat zeggen wij ?

Het verdict vandaag was duidelijk!

Onze mandatarissen en jullie zeggen duidelijk neen tegen een verdere personeelsafbouw en verdere kostenverminderingen.Wat niet werd benadrukt door de ondertekenaars van de nieuwe CAO en waarom ACLVB niet heeft getekend.


  1. CAO Business Evolutions: Is vanuit ons standpunt een sociaal plan voor een reorganisatie. Het feit dat ING weigert ons concrete cijfers te geven over het aantal geïmpacteerde werknemers, departementen of te bereiken einddoellen, kunnen we onmogelijk onze goedkeuring geven. De grote werkdruk op het personeel die er al bestaat, zal enkel nog toenemen met de verdere personeelsverminderingen. Ook de financiële impact voor het bedrijf wordt ons niet meegedeeld, toch een aspect waar we als vakbond ook dienen over te waken over de toekomst van het bedrijf. Hiermee akkoord gaan, zou de mogelijkheid geven aan ING de wet-Renault te omzeilen. Ze vragen ons een blanco cheque te ondertekenen waarbij ze zelf alle touwtjes in handen hebben en waarbij nadien nog weinig ruimte voor bijsturing of onderhandeling mogelijk is.

  2. Verder kunnen werknemers van een getroffen departement opteren voor ‘Aanvaard vertrek’ waarbij ze vertrekken in onderling akkoord met uitbetaling van hun wettelijke opzeg. Pas vanaf een anciënniteit van 10 jaar wordt een bijkomende premie uitbetaald. Iemand die bvb.een opzegperiode van 4 maanden uitbetaald krijgt en in deze periode geen nieuwe tewerkstelling gevonden heeft, loopt het risico nadien een schorsing van werkloosheidsvergoedingen opgelegd te krijgen vanuit de RVA. Want ondanks onze vraag kregen we geen antwoord op de ruling aangevraagd aan de RVA om geen sancties op te leggen. Een Sanctie procedure kan oplopen tot 52 weken! Bovendien moeten we ook rekening houden met bepaalde aftrekposten dat nog in mindering moet gebracht worden van de opzegvergoeding zoals laadpaal, IT, leasefiets, eigen schade leasewagen,...

  3. In de andere CAO’s worden wel wat voordelen naar voor geschoven. Ook hier als we de rekening maken komt het niet zo positief uit. De winstpremie van €1500 wordt ingetrokken (net na aankondiging van hoogstwaarschijnlijk hoge winsten vanaf 2024) om in de plaats de structurele thuiswerkvergoeding te verhogen en andere voordelen waarover geen zekerheid kan gegeven worden of die nog afhankelijk zijn van onderhandelingen met de ondertekenende partijen of besprekingen op sectorniveau. De vooropgestelde koopkrachtverbetering is veeleer een gedeeltelijke teruggave van wat in 2021 werd afgebouwd (cfr. Telewerkvergoeding), waarbij het huidige fiscaal plafond nog steeds niet is bereikt.

Er is een ondernemingsraad voorzien op 26/09. Hier zullen al een aantal kleinere wijzigingen aangekondigd worden. We houden je verder op de hoogte.Comments


bottom of page