top of page

BLUE FLASH NOVEMBER 2021

ROUTE 24

De directie heeft werk gemaakt van een nieuwe strategie. We gaan voortaan over de weg in plaats van over het water. We kunnen alleen maar hopen dat de rit minder hobbelig wordt…

Voor het eerst heeft de directie toegegeven dat het plan van 2016 te ambitieus was.

Met Route24 wil de directie een andere aanpak. Het is geen sociaal plan zoals in 2016, wordt ons verteld. Waarvan akte…

Er komt terug een meer lokaal management, en dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Vereenvoudiging, digitaal en simpel staan voorop. Klantentevredenheid ook. Wij vragen toch vooral aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. Meer autonomie en zelfbeschikking, ook voor wat betreft het thuiswerk en het organiseren van zijn arbeidstijd. Onze medewerkers moeten meer voldoening krijgen in wat zij doen.

Wij vragen ook om meer stabiliteit te brengen voor onze medewerkers. Teveel is trop, en trop is teveel.


BUREAUMATERIAAL VOOR JE THUISWERKPLEK

Voor wat betreft het bureaumateriaal, is het nu voor iedereen duidelijk dat er serieus gepuzzeld zal moeten worden om je budget volledig te kunnen besteden. (zeker over meerdere periodes!)

We merken graag op dat je dient rekening te houden met 3 parameters namelijk: het budget, de fiscale afschrijving (3-4-6 jaar), en de gebruiksduur (tot 10 jaar!) alvorens men een artikel opnieuw kan bestellen. De werknemer die voortijds te bank verlaat, riskeert nog een vervroegde terugbetaling te incasseren.

Er zijn momenteel leveringsproblemen bij de leverancier. Sommige werknemers kregen verkeerde spullen geleverd, andere wachten nog steeds op hun levering. Men heeft ons verzekerd dat alles zo snel als mogelijk zal opgelost worden…


UITVOERING VAN DE CAO’S VAN MAART 2021:

We merken dat er enige nervositeit ontstaat bij de ondertekenende partijen omdat de modaliteiten van de cao’s niet worden ingevuld zoals verwacht.

Het was voorspeld aangezien er teveel onzekerheden bestonden. Sommige afspraken waren onvoldoende gedetailleerd uitgewerkt.

Ons signaal in maart was duidelijk. Ondertussen werden er al verbeteringen doorgevoerd aan de cao teksten. Zo werd er o.a. voor wat betreft de winstparticipatie een conventionele anciënniteit toegekend van 20 jaar voor de Senior Experts !

We zijn blij dat de directie haar huiswerk opnieuw gemaakt heeft en tot eenzelfde besluit kwam als wij in maart. Ons signaal heeft dan toch haar vruchten afgeworpen!


CAFETARIAPLAN 2021

Vergeet niet uw keuze door te geven voor 12 november. Voor nieuwe leasingwagens is er momenteel een freeze. Een bestelling van een poolwagen zou wel nog mogelijk blijven.

ING is op zoek naar een nieuwe Lease partner om mee samen te werken. Dit zou ingaan vanaf januari 2022.

BANKEN SECTORONDERHANDELINGEN 2021-2022:


Op donderdag 28/10/2021 werden de vakbonden ontvangen bij sectorfederatie Febelfin naar aanleiding van de verwerping van het ontwerp van sectoraal akkoord 2021-2022. De ACLVB heeft toelichting gegeven bij de elementen die door de achterban van de vakbonden als onvoldoende worden beschouwd.


Het betreft in eerste instantie het luik koopkracht (0,4% loonsverhoging en coronapremie) waar Febelfin onvoldoende tegemoetkomt aan de eisen van de vakbonden. Ook andere elementen zoals telewerk en het recht op deconnectie, … dienen nog verdere invulling te krijgen op sectorniveau.

Febelfin engageert zich om een antwoord te formuleren op 18 november 2021. In functie van dit antwoord zal de ACLVB verder bekijken welke reactie nodig is.PC 310 INDEXATIE

Goed nieuws! Vanaf 1 november stijgt je loon met 0,88 %. Dit komt omdat er in het PC 310* waarin je werkt een indexatie is voorzien op sectorvlak. De ACLVB gaat voor betere arbeids- en loonvoorwaardenop sectorniveau. Dankzij jouw lidmaatschap versterk je deze stem aan de onderhandelingstafel.
VRIJ AAN HET WOORD


Zo simpel als "Bonjour".

U heeft het vast wel gehoord van het grote nieuws bij ING: Route24.

In de toekomst zal alles bij ING veel eenvoudiger zijn.

De processen zullen worden vereenvoudigd, het aantal producten zal worden verminderd en de vergoedingen zullen worden gestandaardiseerd.


Alles wat de klant nodig heeft zal met één klik worden gedaan, het zal zo gemakkelijk zijn als "Bonjour".

Maar laten we onszelf niet voor de gek houden...

Deze vereenvoudiging vergt een efficiënte en niet aflatende organisatie.

De vereenvoudiging van de processen en de vermindering van het aantal producten zullen altijd leiden tot een vermindering van het personeel en dus tot een verhoging van de reeds bestaande werklast en dus tot een bijna onbestaande dienstverlening aan de klanten.

De klanten, naar wie niet meer wordt geluisterd, ontvluchten onze filialen, die de ene na de andere sluiting ondergaan, met personeel dat verzwakt is door opeenvolgende herstructureringen, personeel dat uitgeput is door een overbelasting van het werk en in het geheel niet wordt geholpen door een efficiënte IT.

Deze agentschappen, die geacht worden toegankelijk te zijn voor de klanten, zijn niet langer bereikbaar en zelfs niet meer gastvrij.

Laten we eerlijk zijn, het is een hindernisparcours om binnen de bank hulp of antwoorden op uw vragen te vinden.

Is dit hoe we onze klanten willen houden?

Klanten zullen nog meer vluchten wanneer zij ontdekken dat zij slechts een nummer zijn.

Geen "à la carte" portefeuilles meer, geen verlaagde tarieven meer om onze klanten te behouden.

En zullen deze verminderde producten concurrerend zijn? Hoe zullen onze medewerkers onze klanten overtuigen en behouden?

Is deze vereenvoudiging echt een langetermijnvisie voor onze bank?

Wat zullen de toekomstige inkomsten van deze bank zijn?

Heeft de bank nagedacht over wat onze toekomstige klanten willen? Deze jonge mensen in wording willen kwaliteit, nabijheid en zij zullen bereid zijn te betalen voor een dienst naar hun smaak.

Is dit een weloverwogen daad of is het de wens om goedkope service te bieden met de slechte smaak van fast food in een wereld die zo instabiel en kwetsbaar is?

Is dit de manier waarop ING haar marktaandeel in de financiële wereld wil heroveren?

Is het omdat ING met haar nieuwste plan afstand heeft gedaan van haar deskundigen, dat zij haar toon wijzigt?

Beslissingen die nog steeds zeer verontrustend zijn en een duidelijke malaise aan het licht brengen. Een schip dat op drift raakt, passagiers (klanten) die het schip verlaten, verlaten door hun bemanningsleden en officieren, een roomservice die niet meer geleverd wordt ... Een kapitein die zijn kompas kwijt is of een machinekamer die slecht functioneert en ons het ergste doet vrezen, een trieste remake van de Titanic, waarvan we dachten dat die onoverwinnelijk was ... ??!!!


Kortom, is dit gewoon niet onze ondergang?


VAKANTIEPLANNER 2022


We hadden je in juli reeds de vakantieplanner 2022 doorgestuurd.

Nu 2022 dichterbij komt kan je ze steeds downloaden via onderstaande links.Vakantieplanner 2022 ZC
.pdf
Download PDF • 190KB

Vakantieplanner ACLVB 2022 ING Zone West
.pdf
Download PDF • 190KB

Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB


Stuur naar believen door naar collega’s.

Comments


bottom of page