top of page

BLUE FLASH 03/2022

Nieuwe CAO en Charter Retail kassiers & Customer Coaches:

Er ligt een CAO voorstel op tafel ter vereenvoudiging van de uurroosters bij Retail, voor de functies kassiers en customer coaches. De donderdagavond - en zaterdagmorgenopening wordt afgevoerd samen met de toeslagen (40%). Concreet gaan zij van een flexibel uurrooster naar een vast uurrooster.

Samen met deze Cao werden ook nieuwe charters opgemaakt door het management voor deze functies die aan de vakbonden werden voorgelegd. De charters zijn een levend document die kunnen evolueren in functie van de noden op het terrein.

Zonder het antwoord van de vakbonden af te wachten en onder voorbehoud van de handtekening van de vakbonden zal er al een communicatie gebeuren naar de betrokken medewerkers.

Heeft u opmerkingen of vragen contacteer dan de ACLVB afvaardiging.


Uitvoering van de CAO van maart 2021 – Medexel

Tijdens de onderhandelingen van deze CAO – Diverse bepalingen – van maart 2021 werd een engagement aangegaan door de bank om het huidige aanbod van Medexel te verbeteren.

Wij vernemen nu dat dit niet zal gebeuren voor 01 januari 2023 en dat het voorwerp is van… nieuwe onderhandelingen die eind dit jaar zullen opstarten.

Wij vragen ons af of de ondertekenende vakbonden dit ook zo begrepen hadden? Wat werd er dan afgesproken in 2021?

Verder waarschuwden wij vorig jaar al dat het herbekijken van het aanbod, lees verbeteren, ook onvermijdelijk zal leiden tot het herzien van de bijdragen.

Voor ACLVB is het nu al duidelijk dat dit als pasmunt zal dienen voor de nieuwe onderhandelingen over het cafetariaplan die ten einde loopt. Eén maal halen, twee maal betalen…

Wordt vervolgd….


Verhoging limieten ongelimiteerde tankkaart

U heeft het ook gemerkt, de benzineprijzen zijn geëxplodeerd. Wij stelden vast dat mensen met een ongelimiteerde tankkaart vaker tegen het weekplafond aanliepen en niet meer konden tanken met hun kaart.

Na tussenkomst van ACLVB werd ons beloofd dat ING op korte termijn zal overgaan tot het optrekken van de limieten naar 180€ per dag en 325€ per week.

De bank dringt verder aan op een vergroening van het wagenpark. Iets waar wij niet op tegen zijn.

ACLVB ijvert al jaren voor een herziening van de budgetten voor deze categorie kaarthouders. Een kleine verhoging van de korting voor plug-in hybriden en een neerwaartse herziening van de kilometers zijn voor ons nog onvoldoende. Zeker omdat de toegekende leasebudgetten die sinds 2007 in voege zijn nog nooit werden herzien.


Global Job Architecture – Extern beroep

Op 21 maart heeft de bank geantwoord naar allen die een beroep aantekenden tegen hun nieuwe looninschaling. Er werden bijna 500 beroepen ingediend waarvan er 263 werden verworpen.

Beroep aantekenen kan nog tot 30 dagen na kennisgeving van de weigering. Het beroep wordt niet meer behandeld door ING maar doorgeschoven naar externe experten die een finaal advies zullen geven waarna (indien nodig) een consensus zal moeten gevonden worden met ING.


Business Banking - een nieuwe organisatie structuur

De aankondiging in de ondernemingsraad van 17 maart is ondertussen bij iedereen gekend.

Samen met het United Front verzamelen we de reacties van de betrokken personeelsleden.

Uit de reacties die ons toekomen blijkt al dat de zoveelste herstructurering niet goed verteerd wordt. Herstructurering op herstructurering - het personeel is er echt wel klaar mee!

Velen kozen dan ook al eieren voor hun geld en zochten andere oorden op. Wij vrezen dat deze trends niet zal keren door dit plan…

Alle reacties zijn nog steeds welkom. Een gezamenlijk advies met onze vrienden van het United Front is in de maak.


Indexatie van de lonen van maart

Goed nieuws ! in maart worden de lonen voor PC310 met 2,35% geïndexeerd.


Wij wensen jullie nog een prettige vakantie en fijne Paasdagen.


Ook je collega's, vrienden en familie kunnen genieten van onze voordelen.Comments


bottom of page