top of page

BLUE FLASH JANUARI 2022Het allerbeste voor 2022!


Een nieuw jaar is weer ingegaan. Traditiegetrouw is het de periode om mekaar de beste wensen en een goede gezondheid voor het komende jaar over te maken.

Vooral het laatste is actueler dan ooit. En niet alleen de Covid situatie heeft hiermee te maken. We merken meer en meer dat de onhoudbare werkdruk en werkomstandigheden hun tol beginnen te eisen.

We zullen dit thema onder de aandacht van de directie blijven houden en verwachten concrete maatregelen die echt een oplossing bieden. Veelal wordt het probleem verplaatst of tijdelijk ondervangen door ondersteuning van andere werknemers uit andere diensten. Dit zorgt er alleen maar voor dat de commerciële activiteiten vaak achtergesteld worden om operationele processen die niet goed lopen te remediëren.

De ACLVB zal zich dus blijven inzetten om jullie welzijn op het werk te bevorderen!


Nieuws van de bank:Nieuwe leasing partners:

ING gaat met 2 nieuwe leasing-maatschappijen in zee nl. Arval en ALD automotive. De firma Traxhall zal het administratieve deel op zich nemen. Omdat alles nog niet klaar is voor de definitieve overstap kunnen er geen nieuwe wagens meer besteld worden tot 01/04/2022. Poolwagens staan nog wel ter beschikking en dit zolang de voorraad strekt.


Bestelling Bureaumateriaal:

De uitvoering van de bestellingen bij Bureau International lopen nog steeds vertragingen op, voornamelijk door leveringsproblemen. Er is ook een nieuwe ticketing systeem ingevoerd om de ongeveer 350 dossiers goed te kunnen opvolgen.
Ingave dagprijzen elektriciteit voor plug-in en elektrische wagens:

Kreeg u ook een e-mail in uw mailbox, vlak voor de jaarwisseling, met de vraag uw reële elektriciteitsprijzen door te geven aan ENECO ? Dit is uiteraard niet evident voor mensen met een variabel contract en prijzen die dagelijks schommelen. De oorzaak ligt bij een nieuwe ministerieel besluit die zegt dat er voortaan nog alleen mag terugbetaald worden op basis van reële prijzen in plaats van op forfaitaire basis.

Op onze vraag om meer uitleg kregen wij het antwoord dat ING momenteel bekijkt met ENECO.

Wij houden u uiteraard op de hoogte!


55+ Early Leave:

Ongeveer 1230 werknemers opteerden de afgelopen jaren voor een vertrek Early Leave. Dat ligt een stuk hoger dan de prognoses van 2017. (n.v.d.r.: 1195 werknemers kwamen in aanmerking met een vooropgestelde succes factor van 75%).

Covid19 toestanden en veranderende werkomstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat nog heel wat mensen last minute eieren voor hun geld hebben gekozen en ingestapt zijn op deze uitstapregeling. We krijgen veel vragen of ING nog met een dergelijk plan zal komen. ING is vooralsnog niet bereid om opnieuw een dergelijk plan te voorzien.


Tussenkomst Woon/Werk verkeer:

In uitvoering van de cao van maar 2017 krijgt u vanaf 1 januari u nog enkel een tussenkomst in de reële verplaatsingen voor het woon-werkverkeer. Voor heel wat mensen betekent dit opnieuw een netto koopkracht verlies. Dit jaar op uw loonfiche, volgend jaar in uw fiscale aangifte!Ecocheques (250€) en consumptiecheques (500€) – (FTE):

Deze werden op jullie Sodexo kaart opgeladen. Ook in juni 2022 zullen de sport- en cultuurcheques op deze kaart opgeladen worden. We herhalen dat niet alle handelaars dit betaalmiddel aanvaarden. Het blijft dus een uitdaging om deze weer kwijt te raken.
Indexatie van de lonen & jaarlijkse verhoging:

De lonen worden voor PC310 met 1,30% verhoogd vanaf januari (betaling 31/01). Ook de jaarlijkse verhogingen gelinkt aan de sectorale minimumbarema’s alsook de uitbetaling van de cadeaucheque (35€) zullen dan uitgevoerd worden.

Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB

Blijf op de hoogte !


Stuur naar believen door naar collega’s.


Comments


bottom of page