top of page

Blue Flash 12/2023

Ecocheques en koopkrachtpremie


Traditiegetrouw ontvang je in december 250 euro aan Eco Pass om ecologische producten aan te kopen.

Daarnaast ontvang je ook in december een eenmalige koopkrachtpremie van 500 euro netto. Het bedrag wordt op je Sodexo Card gestort in de vorm van Consumption Pass. Hiermee kan je voeding en ecologische producten mee aankopen.


Zoals eerder gemeld door ACLVB zal het niet mogelijk zijn om vanaf 2024 de waarde van de maaltijdcheques op te trekken omdat de betrokken wetteksten niet goedgekeurd zijn. Ter compensatie zal men een eenmalig bedrag van 200 euro netto storten op je Sodexo Card.


We betreuren echter het gebrek aan neutraliteit in de laatste communicatie van de directie tegenover alle sociale partners en niet alleen een promotiecampagne te voeren voor degenen die de business-evoluties van de directie faciliteren. We verwachten van de directie enige objectiviteit en neutraliteit naar aanloop van de sociale verkiezingen in 2024.

 

ACLVB opnieuw nummer 1 op de kieslijsten


Vorige woensdag kozen de onschuldige handjes van de kleine Ilyana de nummers van de vakbondslijsten voor de komende sociale verkiezingen in mei 2024.

Nummer 1 werd opnieuw toegekend aan onze vakbond ACLVB.

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 tot 26 mei 2024. De sociale verkiezingsprocedure, die 150 dagen duurt, zal op 15 december aanvangen. Tijdens de sociale verkiezingen zullen in bijna 7.000 Belgische ondernemingen werknemersvertegenwoordigers worden verkozen die zetelen in de inspraakorganen op ondernemingsniveau, meer bepaald het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad. 

Word kandidaat !

Boost overleg!

Kom op voor ACLVB

In mei 2024 vinden opnieuw sociale verkiezingen plaats. Hét moment bij uitstek om je stem te laten horen op je werkplek. Maar niet alleen jouw stem, ook de stem van je collega’s! 

Manilla Blues II


De directie ontkende nog eind september dat er concrete plannen waren voor een herstructurering.

De geloofwaardigheid in onze directie heeft nu na de recente aankondigingen in de Ondernemingsraad dan ook een enorme knauw gekregen. Het offshoring van jobs naar de Filippijnen gaat onvermoeid verder. Naar schatting zou het deze keer gaan om 80 jobs. ING heeft blijkbaar geen enkel probleem om talrijke jobs te verhuizen naar lage loonlanden zoals de Filippijnen. Was onze Oranje Code niet gekoppeld aan cultuur en ethiek ?

Blijkbaar lijkt onze werkgever prioriteit te geven om zoveel mogelijk kosten te drukken en jobs over te hevelen naar een land waar werknemers hun rechten op een eerlijk inkomen en veilige en gezonde werkomstandigheden niet naar onze normen worden gerespecteerd.


We hebben nog steeds geen duidelijk cijfer hoeveel mensen worden geviseerd om de bank (door volgende evoluties) te verlaten.

Het is duidelijk dat de keuze om de evolutie-cao’s dan ook niet te ondertekenen de juiste keuze was. We danken onze rode collega’s om onze keuze tot niet-ondertekening gevolgd te hebben. We betreuren echter dat de christelijke vakbond deze cao's hebben ondertekend ondanks de nog steeds gehekelde onduidelijkheid. Het lijkt voor ieder van ons eerder op een verdoken herstructurering zonder toepassing van de wet-Renault. 

Verzoeningsbureau PC 310


We hadden gehoopt om op 21 november jl. tot een akkoord te komen om het geschil bij te leggen van onze geschillen met onze werkgever. Het was reeds de derde maal dat we samen kwamen om tot een oplossing te komen voor het dossier Medexel (terugbetaling medicijnen tot 250 €) alsook om het sociaal overleg terug op de rails te krijgen.

Zo een verzoeningsbureau is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en leden uit de werknemers- en werkgeversdelegaties. Unanimiteit is echter vereist om een aanbeveling te kunnen richten aan de conflicterende partijen. We kwamen na enkele uren niet tot een gemeenschappelijk standpunt en werden de werkzaamheden beëindigd met een proces-verbaal van niet-verzoening.

Het lijkt erop dat als vakbond de enige mogelijkheid is om de sociale strijd voor de rechter te brengen.


 

Sectornieuws PC 310


Goed nieuws! Vanaf 1 november stijgt je baremiek loon met 0,27 %. Dit komt omdat er in het Parirair Comité van de Banken (PC 310*) waarin je werkt een indexatie is voorzien op sectorvlak. De ACLVB gaat voor betere arbeids- en loonvoorwaarden op sectorniveau. Dankzij jouw lidmaatschap versterk je deze stem aan de onderhandelingstafel.


Op de hoogte blijven via facebook :https://www.facebook.com/aclvbfinancielediensten


 

De nieuwe Flex Policy komt eraan


De Flex Policy zal terug een aantal aanpassingen kennen vanaf januari 2024.

De belangrijkste vermelden we hier even:

Zo zal men geen nieuwe wagens met brandstof meer kunnen bestellen vanaf 31/12/2023.

Het keuzemoment voor Flex Pensions en Flex Holiday dagen wordt verlegd naar 01/01/2024.

Het voordeel B-parking zal voortaan in het mobiliteitsaanbod zitten in plaats van in de Flex opties. Dit omdat het parkeerbeleid in de hoofdgebouwen in Brussel werd aangepast en er minder plaats is voor werknemers om hun wagen nog in het gebouw te stallen. Vooral bij de verhuis naar Marnix zal dit voelbaar worden. Een brede communicatie hiervoor is voorzien vanaf de week van 27/11/2023.


 

Bruto-nettocalculator

Wat is de invloed op mijn loon?

U kan op deze pagina een simulatie maken van bruto- en nettoloon. Wist u echter dat ACLVB een uitgebreidere dienstverlening biedt? Een greep uit de vragen waarop wij u antwoord kunnen geven:

  • Mijn werkgever biedt mij een loonverhoging aan. Maar wat houd ik hier effectief aan over?

  • Ik heb een nieuwe job gevonden, maar hoeveel loon moet ik vragen om geen netto inkomsten te verliezen.

  • Met de komst van ons tweede kind overweeg ik om ouderschapsverlof te nemen, maar hoeveel inkomsten verliest ons gezin hierdoor?

  • Aan het einde van mijn loopbaan wil ik het wat rustiger doen, ik weet alleen niet of ik halftijds of 4/5e landingsbaan wil opnemen. Hoeveel inkomsten verlies ik in beide systemen?

We kunnen niet alleen berekeningen maken op maandbasis, maar ook op jaarbasis. Bovendien kan de fiscale situatie ook in rekening worden gebracht.

Interesse? Neem contact op met uw plaatselijk ACLVB-secretariaat. Zij zullen u graag verder helpen.


 

Heeft u nog verdere vragen ? Contacteer uw ACLVB afgevaardigde of stuur een mail naar BE-CGSLB-ACLVB
Comentarios


bottom of page