top of page

Blue Flash 11/2022

"Je Flex Budget verhogen door een bedrag van je baremiek maandloon over te dragen". Goed idee ?


Sinterklaas komt er snel aan en ING brengt met haar promocapagne "Je Flex Budget verhogen door een bedrag van je baremiek maandloon over te dragen" de Sint mee in een zeer creatieve FLEX verpakking.
Welk cadeau kiest u? Een elektrische wagen ? Geen nood, beschik je over onvoldoende Flex budget om je droomwagen aan te schaffen dan heeft ING al een oplossing klaar.

Je kan tot 500 euro overhevelen van je baremiek loon naar jouw Flex vanuit je baremiek loon. Simpel toch !


Wij willen je alvast nogmaals waarschuwen dat een dergelijke keuze niet ondoordacht mag gebeuren !

  • Eerst en vooral is je Flex Budget niet geïndexeerd !

  • Een overdracht is onherroepelijk en onomkeerbaar !

  • Onthoud dat Flex budget fiscaal niet wordt beschouwd als loon ! Met alle gevolgen vandien, het bedrag dat je daardoor niet meer ontvangt, zal dus uiteraard ook niet meer in rekening genomen worden bij de berekening van :

· de daaropvolgende indexeringen

· het equivalent van de jaarlijkse gratificatie

· vakantiegeld

· ontslagvergoeding

· sociale uitkeringen

· voor de opbouw van je wettelijk pensioen.

. + verdere inperking aangroei van je 13de maand die er voor zorgt dat je Flex budget ook minder toeneemt (vicieuze cirkel)

Bij de huidige inflatie kan deze overheveling van je baremiek loon naar je Flex jaarlijks naargelang het bedrag je enkele tientallen tot honderden euro's kosten.

Dus bezint eer ge begint. Neem je tijd om jouw beslissing te maken.

We zijn met ons team uiteraard voor jou steeds beschikbaar indien je bijkomende vragen hebt.


AXA zet het mes in indexering van lonen: Een te vermijden precedent voor de bank- en verzekeringssector.

ACLVB heeft elke werknemer de vrijheid gelaten om al dan niet deel te nemen aan de acties van 9 november.

Het belangrijkste voor ons was om een duidelijke boodschap te richten aan de werkgevers en de regeringen. De koopkracht moet gevrijwaard blijven.

Velen van ons stonden tijdens deze actiedag voor het hoofdkantoor van Axa Bank om te protesteren tegen de plannen van de directie aldaar om de loonindexatie te beperken.

Dit was een sterke steun voor onze collega's en een sterk signaal aan de directie van Axa, die probeert te raken aan de indexering van de salarissen: een precedent dat onaanvaardbaar is voor de bank- en verzekeringssector!


LeavING (Vrije visie, eigen stem)

Helaas een actueel onderwerp. Hoeveel keer heb je het nieuws van collega's "Heeft de bank verlaten" dit jaar al niet gekregen?

Het management is zich bewust van het probleem, maar begrijpt het onvoldoende en lost het nog lang niet op. De ontevredenheid bij het personeel is groot.


Een trendbreuk met vroeger is dat personeelsleden met heel wat anciënniteit zelfs de bank verlaten. Iets wat vroeger ondenkbaar was.

Voor de nieuwkomers is het ook geen makkie. Zij moeten meteen inzetbaar zijn.

Veel tijd voor opleiding is er niet, het kost namelijk te veel geld en moeite.

Laten we ons allen niet voor de gek houden (en ik ben er zeker van dat jij dit net als ik heb meegemaakt), als we allen niet veel langer beschikbaar zijn dan de arbeidstijd ons toelaat is het haast onmogelijk om ons werk fatsoenlijk uit te voeren. Van ons wordt een onmiddellijke beschikbaarheid, kennis en inzet verwacht. Kennis dat we over het algemeen na enkele jaren ervaring pas verwerven. Wij moeten buiten de normale werktijden ons bijscholen, onze werktijden uitbreiden om alles aan te kunnen wat ons wordt opgedragen. En wanneer wij dan deze ervaring hebben, wordt er niet meer naar ons geluisterd omdat wij te kritisch zijn en vragen stellen rond de complexiteit en het organisatorisch falen bij ING. Door verdere kostenbesparing en onderbezetting van personeel moeten we nog sneller werken, sneller reageren op klanten,...

Overal neemt de stress toe, stress die leidt tot fouten, fouten die leiden tot meer stress. Dit maakt ons echter niet productiever, integendeel.

En wat dan? Leef je elke dag zo? Om je te ergeren op het werk en geen tijd of energie te hebben voor iets anders?

Nou...

Als het doel zinvol was, als we de indruk hadden dat wat we doen verwacht wordt, nuttig is, de moeite waard, dan zou het de moeite waard kunnen zijn ... Ik heb het over echte erkenning. Niet van een manager die je vertelt dat je goed werk hebt geleverd omdat je een streepje meer hebt gekregen. Nee. Zichtbare erkenning van onze klanten, onze collega's, onze vrienden. De vrienden die ons al enige tijd vertellen over hun problemen met ING en die ons nu ook schoorvoetend vertellen (aan ons denken) over LeavING. Het is dankzij deze erkenning dat wij trots op onszelf zouden zijn.

Volgens de bedrijfswaarden die naar ING zijn getransponeerd, gaat het erom nieuwe functies in een mooie verpakking te leveren, de inhoud is secundair geworden.

En bovenal is er een cultuur van "denk eerst aan jezelf", van wat je wilt doen en worden, en zet een strategie op om dat te bereiken. Want vandaag de dag, moet je het slim spelen om snel op de carriereladder te klimmen. En als je het slim speelt, maakt het niet uit wat je achterlaat, in welke staat je het achterlaat en wat er gebeurt na je vertrek. Dit is het model om te volgen, te oordelen naar de houding van het management.

Bovendien wordt een vertrek niet altijd vervangen, een vertrek laat vaak enige tijd een plaats onbezet. Door het aantal mensen met kennis te verminderen, heb je een grotere behoefte aan personeel gecreëerd en een onevenwicht in kennis.

Nee, we zijn niet inwisselbaar zoals u lijkt te denken... en het is omdat u dat denkt dat sommigen van ons weggaan.

Door onhaalbare doelstellingen voor werknemers vast te stellen, een overweldigende hoeveelheid werk, beperkte tijd om met de klant te praten, in plaats van ervoor te zorgen dat er voldoende werknemers zijn om het werk te doen, stelt u uiteindelijk kwantiteit boven kwaliteit.

Het resultaat is dat personeel en klanten een zijweg nemen op Route 24: de weg naar vertrek....


Indexatie PC 310

Goed nieuws! Vanaf 1 november stijgt je baremiek loon met 2,37 %. Dit komt omdat er in het PC 310 (Banken) waarin je werkt een indexatie is voorzien op sectorvlak. De ACLVB gaat voor betere arbeids- en loonvoorwaarden op sectorniveau. Dankzij jouw lidmaatschap versterk je deze stem aan de onderhandelingstafel.


Wijzigingen regels tijdskrediet en thematische verloven

Neem jij op dit moment een vorm van tijdskrediet op, in het bijzonder voor de zorg van je kinderen? Of ben je van plan om op korte of middellange termijn binnenkort een aanvraag in te dienen? Dan moet je weten dat vanaf 1 januari 2023 bepaalde regels veranderen.
De federale regering heeft recent namelijk beslist om te besparen op tijdskrediet en thematische verloven. Wat vooral opvalt, is dat de toegangsvoorwaarden (minimum tewerkstellingsbreuk en anciënniteit) voor het opnemen van tijdskrediet worden verstrengd.

Dat wil zeggen dat er minder opties zullen zijn om een gemotiveerd tijdskrediet op te nemen. We willen benadrukken dat er voor de landingsbanen niets zal veranderen!

Aangezien de meeste maatregelen reeds op 01/01/2023 in voege gaan, is het belangrijk dat je tijdig geïnformeerd bent.

Wat betekenen deze veranderingen voor jouw persoonlijke situatie?

En is het interessant om dit jaar nog (dus vóór 01/01/2023) een aanvraag in te dienen bij de werkgever?


Jouw recht op deconnectie

Het welzijn van de werknemers in de banksector is een absolute prioriteit voor de ACLVB. De vraag om bereikbaar te zijn voor uw werk speelt daarin een belangrijke rol.

De ACLVB heeft een sectoraal akkoord gesloten om de nodige garanties qua scheiding werk-privé te garanderen voor de werknemers. Bedrijven hebben nog tijd tot 1 januari 2023 om hun eigen akkoorden over het recht op deconnectie te sluiten. Indien er geen bedrijfsakkoord zou zijn tegen die datum, treden de sectorbepalingen hieromtrent automatisch in werking.

Onderstaand sommen we alvast enkele bepalingen van het akkoord op:

  • Werkgevers en werknemers zullen ervoor zorgen om niet buiten de normale werkuren (dit zijn de uren vermeld in het arbeidsreglement/de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst) contact op te nemen met hun collega’s tenzij dit om uitzonderlijke en onvoorziene redenen die actie vereisen die niet kan wachten tot de volgende werkperiode.

  • De werknemer kan er geen nadeel van ondervinden als hij buiten zijn normale werkuren de telefoon niet opneemt of werkgerelateerde berichten niet leest, behalve als de werknemer een kritieke functie uitoefent of als er vooraf andere overeenkomsten zouden zijn gesloten;

  • Aangezien de professionele en individuele behoeften zeer uiteenlopend zijn, wordt aanbevolen om per team/afdeling standpunten uit te wisselen met betrekking tot de vragen van de deconnectie en het gebruik van de digitale communicatiemiddelen om hun eigen werking vast te stellen.

Indien u hier nog vragen over zou hebben kan u steeds terecht bij een ACLVB-afgevaardigde. U kan ons steeds contacteren via de bestaande kanalen.


De arbeidsdeal:

De Arbeidsdeal werd goedgekeurd in de Kamer. Maar liefst 13 nota's van onze studiedienst kan je erover lezen, allen te vinden op onze website!

Je vindt hier alvast in bijlage

5 belangrijke topics.
opleidingsplannen
.pdf
Download PDF • 760KB
recht-op-opleiding
.pdf
Download PDF • 772KB
deconnectie
.pdf
Download PDF • 3.85MB
variabele-uurroosters
.pdf
Download PDF • 879KB
4-dagenwerkweek
.pdf
Download PDF • 4.17MB

WK voetbal 2022 in Qatar, magere score voor arbeidsrechten!

Het WK voetbal in Qatar is gebouwd met het bloed, zweet en tranen van honderdduizenden arbeidsmigranten wiens mensenrechten werden geschonden. Voetbal heeft hun levens voorgoed veranderd. Zij hebben recht op herstelbetalingen. Lees meer
Heeft u nog vragen? Contacteer uw ACLVB afgevaardigde of stuur uw mail naar: BE-CGSLB-ACLVB
Nog geen lid van ACLVB?


Voor slechts een geringe bijdrage ben je slim verzekerd en geniet je van een ruime professionele service doorheen alle fases van je loopbaan.


Spring even binnen of geef ons een seintje. Je vindt onze contactgegevens hier Of maak het jezelf gemakkelijk: sluit je online aan via https://www.aclvb.be/nl.


Overtuig je collega’s, familieleden en vrienden van de vele voordelen van het ACLVB-lidmaatschap. Met hoe meer leden we zijn, hoe krachtiger we onze stem kunnen laten weerklinken en voor hoe meer werknemers we solidariteit echt kunnen waarmaken.


Lees meer over alle voordelen in onze brochure !


Comments


bottom of page