top of page

Blue Flash 08/2023

Sectorakkoord in de banksector - PC 310

Afgelopen april hebben we onze eisen in de bankensector ingediend in de vorm van een attractiviteitsplan voor de periode 2023-2024.

Inmiddels hebben we op 3 juli een mini sectorakkoord kunnen sluiten.

Wat houdt deze in?Vossco News: Vitality Program 2023 – Piloot – 1e evaluatie en besluiten:


Mens Sana in Corpore Sano is een vaak aangehaald citaat uit één van de satires (Satire X) van de Romeinse dichter Juvenalis.

De volledige zin luidt echter: Orandum est ut it sit mens sana in corpore sano wat zoveel betekent als “men moet bidden om een gezonde geest in een gezond lichaam”.


In april van dit jaar werden de eerste gesprekken opgestart met alle vakbonden voor het aanbieden van een volledig nieuw "Well Be" programma waar de funding zou gebeuren vanuit de reserves van Vossco. De totale kostprijs werd geraamd op 7.000.000 (bij volledige benutting van de capaciteit) euro voor de jaren 2023-2024-2025.

Het programma is een gezamenlijke inspanning Vossco-ING, het is te zeggen, ING zal de komende 3 jaren haar dotaties aan Vossco met eenzelfde bedrag verminderen om dit programma te financieren. Vossco zal dus meer vanuit haar reserves moeten putten om alle andere lopende uitgaven te dekken.

In totaal is er plaats voor 5500 personeelsleden om deel te nemen aan dit programma gespreid over de komende jaren.

Het progamma biedt een traject aan in 4 grote domeinen met als doel een boost voor:

Fysieke energie – Mentale Energie – Emotionele Energie – Spirituele energie.

In juni werd een eerste piloot gelanceerd met een beschikbare capaciteit van 300 plaatsen.

De eerste bevindingen van de Piloot zijn ondertussen besproken in de Raad van bestuur en de Algemene Vergadering van Vossco.


Wij geven hier alvast de belangrijkste punten mee:


-> 2933 mensen hebben de scan opengedaan (cumul mogelijk)

-> 1712 zijn de scan begonnen.

-> 1049 hebben de scan volledig afgewerkt. (= Deelname 62%)

-> 213 mensen hebben zich uiteindelijk ingeschreven. Er waren nochtans 300 beschikbare plaatsen.

->101 mensen hebben de journey volledig afgelegd.


Uit de bevindingen van de Energy Scan waar een gemiddelde score gehaald wordt van 5,69/10 blijkt duidelijk dat er een zorgwekkende situatie bestaat binnen ING die een aanbod van een programma die inzet op het boosten van het welzijn van de werknemers rechtvaardigt.

Tevens stellen we vast dat er bij aanvang toch wel een hoge interesse – 2933 consultaties - voor het Vitality programma is bij de werknemers.

Anderzijds hebben slechts 101 mensen uiteindelijk het hele traject afgelegd.

Een verklaring hiervoor is enerzijds de snelle opstart van het programma en de timing in juni (verloven, einde schooljaar…). Anderzijds waren de groepssessies voorzien in Brussel en voornamelijk in het Engels. Ook de beperkte capaciteit van de piloot (300 beschikbare plaatsen) was een rem op het aantal deelnames. Tenslotte werden kandidaten verspreid over de beschikbare modules om een optimale benutting van de piloot de bewerkstelligen. (Voor evaluatie doeleinden). Hierdoor kregen sommige kandidaten niet hun eerste keuze toebedeeld. Dit zal in de toekomst niet meer gebeuren.


Vanaf september zal er opnieuw kunnen ingeschreven worden op dit programma met een opstart in oktober. Het aanbod wordt uitgebreid naar Louvain-La-Neuve en Gent en de sessies zullen in het Frans en Nederlands worden gegeven. De data van de sessies die georganiseerd worden zullen vroeger gekend zijn.

De capaciteit wordt opgetrokken naar 750 beschikbare plaatsen voor deze 2de wave tot eind dit jaar. Voor 2024 en 2025 zullen dat telkens 2400 beschikbare plaatsen zijn.

De ACLVB gaf zowel in de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering van Vossco haar akkoord voor de verderzetting van het Vitality Programma, in acht genomen de verbeteringspunten die werden besproken in de AV en de RvB en die zullen worden doorgevoerd vanaf september om hogere succesvolle deelname te garanderen.Prettige vakantie (Recht op deconnectie)


De vakantieperiode is al halfweg voorbij. Is jouw behoefte aan vakantie sterker dan ooit? Dan is dat heel normaal, het is een moeilijke periode geweest. We zagen in ons thuiskantoor de grens tussen werk en privé veranderen in een stippellijn.

Wist je dat wie jaarlijks op vakantie gaat, tot een derde minder kans maakt op een burn-out, depressie of hart- en vaatziekte? Je brein heeft op tijd rust nodig. Verlof nemen is dus niet alleen leuk, maar ook nódig: en het is pas écht vakantie als je helemaal ‘deconnecteert’.

Het ACLVB-team wenst je alvast een spetterende vakantie!


Reeds behoefte om je vakantie voor 2024 te plannen dan vind je hieronder onze handige vakantieplanner voor volgend jaar


ACLVB-CGSLB 2024
.pdf
Download PDF • 256KB

“Dit is niet langer een mythe (vrije visie, eigen stem).”

Zeus liet de god van de smederij Hephaistos een vrouw maken van aarde en water, Pandora. Als huwelijkscadeau kregen Epimetheus en Pandora een pithos (Grieks vat) cadeau. Daarin zaten alle ongelukken van de wereld opgesloten. Ze zouden niet kunnen ontsnappen, tenzij het vat werd geopend. Deze pot bevatte al het kwaad en ongeluk van de mensheid: ziekte ( burn-out personeel), trots, waanzin, passie en bedrog (vanwege directie), ...

Maar Pandora was nieuwsgierig en opende het vat. Alle kommer en kwel ontsnapte. Ze klapte snel het vat weer dicht maar het was al te laat. Toen het vat weer dichtging zat er alleen nog hoop in.


Was het beter om in onwetendheid en onzorgvuldigheid te blijven en onze ogen niet te openen voor de inhoud van de bruidsschat van de god van Financiën, voor de wending die de gebeurtenissen zouden nemen na het huwelijk tussen ING en BBL?


Of heeft nieuwsgierigheid, welkom deze keer, ons in staat gesteld kritisch te kijken en de effecten van samenleven tussen ING Nederland en ING België in de loop van de tijd te analyseren, om de problemen te begrijpen en onszelf te beschermen tegen de ongelukkige gevolgen?


Beroofd van zijn mooiste bezittingen, vlogen veel van de kroonjuwelen van BBL eerst naar Amsterdam (arbitrageproducten, enz.) of werden ze verkocht aan de hoogste bieder (BBL Frankrijk, Selfbanks, kluizen, enz.). En net als in een huwelijk waar de spanningen verergeren, is de verkoop van zwaarbevochten erfgoed versneld (SMW, Koningsplein, kantoren, enz.) in een poging om snel de voordelen te verwerven.


Terwijl de goden van de Griekse mythologie dorstig blijven naar steeds meer macht, vonden ze Social Dumping uit, een nieuwe god die uit de dij van Jupiter komt: hoe de wetten van Olympus te omzeilen, om iemands macht verder te vestigen en zijn rijkdom te vergroten, zo niet door te besparen op de rug van de werknemers, door veel diensten uit te besteden aan de Aardgodin die ze controleren? Eerst in Europa (Polen, Portugal...), figuur van de vernieuwde Aardgodin, daarna ver daarbuiten (Manilla...), aangezien de goden en hun rijkdommen geen grenzen kennen.


Het is moeilijk om het aantal mensen in te schatten dat in het buitenland door de Groep tewerkgesteld is, die geleidelijk de actieve krachten in België, maar ook in Nederland, vervangen omwille van gemakkelijke winsten, ten koste van het welzijn van de werknemers, verloning met kortingen en alle relatieve sociale zekerheid in het buitenland.


Door dit te doen, lopen begunstigden van verminderde diensten en arbeiders het risico zich elke dag meer en meer af te keren van deze goden van Olympus, uit gebrek aan aandacht, of simpelweg om de vreselijke straf te vermijden van Sisiphus die, door zijn buitensporige inzicht, geïrriteerd de goden, die hem veroordeelden om een ​​steen naar de top van een berg te duwen, vanwaar hij altijd naar beneden valt, wat vermoeidheid, ontmoediging en vermoeidheid veroorzaakt. We kunnen echter niet van iedereen eisen dat ze doelen neerschieten, zoals Hercules zou kunnen doen.


Zal het Pandora op een dag lukken om de godin Hope te bevrijden, die momenteel vastzit in de pot? We wensen haar het allerbeste, en vooral haar medewerkers die haar zo goed hebben gediend en een betere en vreedzamere toekomst verdienen dan een uitweg in onderling overleg of door contractbreuk door de werkgever !Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB

Stuur naar believen door naar collega’s.


Ben je nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief en wil je graag op de hoogte blijven ?
We laden ons op voor de sociale verkiezingen in 2024.

We blijven groeien en zoeken bijgevolg extra kandidaten.

We zijn benieuwd naar jouw visie en inbreng.

Voel je je aangesproken? Geef ons een seintje !


Comments


bottom of page