top of page

Blue Flash 06/2022

Sport- en cultuurcheques

Deze maand kregen jullie de sport- en cultuurcheques (totale waarde € 100).

De cheques kunnen worden gebruikt om culturele en sportieve activiteiten te betalen die worden aangeboden door instellingen die bij Sodexo zijn aangesloten. Deze zijn geldig tot eind september 2023.De cheques mogen echter niet gebruikt worden voor :

  • de aankoop van materiële goederen (uitrusting, kleding, huur van dvd's) ;

  • vakantiekolonies of lidgeld van jeugdbewegingen ;

  • de aankoop van filmtickets (met uitzondering van gesubsidieerde zalen).

Coronavirus : verlenging van de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques

Heb je nog "oude" sport-en cultuurcheques op zak dan hebben we goed nieuws.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie heeft de regering eind vorig jaar besloten om de geldigheidsduur van sport- en cultuurcheques waarvan de vervaldatum 30 september 2020 of 30 september 2021 is, te verlengen tot en met 30 september 2022.


Betaling dubbel en aanvullend vakantiegeld in juni :


Juni is de maand waarin ING het jaarlijks vakantiegeld berekent en betaalt aan alle werknemers. Deze is uitbetaald op 24/06/2022.
Het dubbel vakantiegeld bedraagt 85 % van het bruto maandloon (en variabele premies) van de maand juni en staat in verhouding tot het aantal dagen wettelijke vakantie waarop je recht hebt volgens de prestaties in het refertejaar (2020) en jouw tewerkstellingspercentage;


Het aanvullend vakantiegeld bedraagt 7 % van het bruto maandloon (en variabele premies) van de maand juni en staat in verhouding tot het aantal dagen wettelijke vakantie waarop je recht hebt volgens de prestaties in het refertejaar en jouw tewerkstellingspercentage.


Meer info over vakantiegeld vind je op de People Services site


En als we nu het leven van de werknemers zouden vereenvoudigen ?

(Vrije visie, eigen stem, een medewerker getuigt)


De vereenvoudiging van Route 24 is een geweldig idee, nietwaar?

Maar wat als ING ook aan jullie, de werknemers, eens zou denken?

Er is te veel verloop bij ING, wat de teams ernstig destabiliseert en de medewerkers uitput en demotiveert.

Of het nu gaat om het aantal externen dat alleen maar komt en gaat en soms weer terugkomt, of om het indrukwekkend aantal vertrekken van interne personeelsleden.Is ING zich bewust van de negatieve gevolgen dat deze situatie kan hebben voor de personeelsleden?


ACLVB zou graag zien dat HR de redenen voor deze vertrekken nauwkeurig onderzoekt:

  • Wat zijn de gevolgen voor de motivatie van het personeel dat aan boord blijft?

  • Bevordert ING verdere aanwerving?

  • Is het nog steeds niet zorgwekkend dat zoveel expertise het bedrijf verlaat en dat al sinds de laatste herstructurering?

  • Geeft ING echt om haar imago?

  • Wil ING nog steeds een Top Employer zijn?

Door het ontoereikende aantal FTE's kunnen de werknemers het niet meer bijbenen: toenemende werklast, overlappende vergaderingen, veranderingen van tools, voortdurende aanpassing aan nieuwe procedures, veranderingen van rol, verantwoordelijkheden, onrealistische doelstellingen, verplichte opleidingen, niet aflatende flexibiliteit, onbeperkte beschikbaarheid, enz.

Vele collega's kunnen het niet meer aan!

Hoe vinden ze nog de tijd om deze nieuwe rekruten op te leiden?

Niet alleen vinden de personeelsleden geen tijd meer omdat zij verdrinken in het werk en zelfs als zij proberen te zwemmen en het hoofd boven water proberen te houden, hebben zij niet eens de lust of de energie om meer te investeren omdat zij van tevoren en uit ervaring nu al weten dat het gros van de nieuwe aanwervingen niet zal blijven.

Het personeel leeft in een gevoel van onzekerheid, instabiliteit, het vreselijke gevoel dat we hier nooit meer uit zullen komen.

We lopen allemaal rond met ons hoofd in het zand, als kippen zonder kop, en iedereen weet dat deze manier van werken noch efficiënt noch draaglijk is, en nog minder duurzaam.

Dit verlies aan zelfvertrouwen en demotivatie geeft een beeld van gebrekkig professionalisme. Wie is er trots op om nog in zo'n puinhoop te werken?

Is dit de reden waarom veel mensen ING ontvluchten?

Het management zegt ons dat er geen budget is voor meer FTE's, dat het niet de oplossing is, het zij zo! Maar voortdurend nieuwe mensen opleiden, om vervolgens de deskundigheid te verliezen, brengt ook een enorme kostenpost met zich mee!

Laat ING er op zijn minst alles aan doen om de FTE's die zij tot haar beschikking heeft te behouden en haar expertise in huis te houden!

Hopelijk doet ING nu meer moeite om naar je te luisteren!

En het is niet met het nieuw Flexible Reward Plan dat ze jullie zullen overtuigen!

Intussen blijft de malaise duren en bestaat het risico dat nog meer collega's ING zullen verlaten.


Recht op deconnectie !

De vakantieperiode staat voor de deur. Is jouw behoefte aan vakantie sterker dan ooit? Dan is dat heel normaal, het is een moeilijke periode geweest. Niet alleen zagen we in ons thuiskantoor de grens tussen werk en privé veranderen in een stippellijn ook de coronacrisis bracht zorgen en stress met zich mee.

Wist je dat wie jaarlijks op vakantie gaat, tot een derde minder kans maakt op een burn-out, depressie of hart- en vaatziekte? Je brein heeft op tijd rust nodig. Verlof nemen is dus niet alleen leuk, maar ook nódig: en het is pas écht vakantie als je helemaal ‘deconnecteert’.


Het ACLVB-team wens je alvast een spetterende vakantie!


Awareness bundle_NL-12 2020
.pdf
Download PDF • 264KB

Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.


U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB
Stuur naar believen door naar collega’s.


Ben je nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief en wil je graag op de hoogte blijven ? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief !


Comments


bottom of page