top of page

Blue Flash 03/2024

8 maart Internationale Vrouwendag

Streven naar een Wereld van Gelijkheid


Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag, een dag gewijd aan het vieren van de prestaties van vrouwen, het benadrukken van gendergelijkheid en het opkomen voor de rechten van vrouwen overal ter wereld. Het is een dag waarop we stilstaan bij de vooruitgang die is geboekt en waarop we ons bewust worden van de uitdagingen die vrouwen nog steeds moeten overwinnen in hun zoektocht naar gelijkheid.

 

Stel je dan ook een wereld voor waarin mannen en vrouwen op gelijke voet staan. Een wereld waarin het loon dat iemand verdient niet afhangt van hun geslacht, maar van hun vaardigheden, ervaring en bijdragen.

Laten we samen streven naar een wereld waarin mannen en vrouwen gelijke kansen hebben, gelijk worden behandeld en gelijk worden gewaardeerd. Want pas dan kunnen we echt zeggen dat we een rechtvaardige en inclusieve samenleving hebben bereikt.

ACLVB zet alvast de strijd voor de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen verder.Streven naar gendergelijkheid binnen de vakbondHet engagement van ACLVB om een gelijke verdeling van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten te waarborgen is alvast een stap in de goede richting. Het is een manier om te laten zien dat zij zich bewust zijn van de noodzaak van diversiteit en inclusie, niet enkel als een kwestie van rechtvaardigheid maar ook een manier om beter te kunnen voldoen aan de behoeften en belangen van hun leden.


Laten we hopen dat initiatieven zoals deze van ACLVB anderen zullen inspireren om ook actie te ondernemen voor een meer inclusieve en rechtvaardige samenleving, waarin gendergelijkheid een vanzelfsprekendheid is.


Alvast dank aan onze vrouwelijke afgevaardigden die zijn blijven opkomen voor de rechten en het welzijn van alle werknemers, kaders en bedienden !
Ook vol positieve energie ?

Kom op als kandida(a)t(e) voor ACLVB!


Vervoeg ons TEAM !

Meer informatie vind je op de website :

Je kunt ook altijd contact met ons opnemen of even langskomen in ons ACLVB-kantoor (SMW 0 Lounge 2).

Indexatie van de lonen van maart (betaling 29/03/2024)


Goed nieuws! Je loon stijgt met 1,03 % dankzij de index.

De index wordt bepaald door de prijsevolutie van om en bij de 1.000 veel gebruikte producten en diensten. De aanpassing van de lonen aan de index is niet bij wet geregeld maar wel via sectorale overeenkomsten.


Daarom wordt de indexering niet in elke sector op hetzelfde moment doorgevoerd.

Voor de ACLVB is een aanpassing van de lonen aan de stijging van de prijzen via de automatische indexering een absolute prioriteit. 


SPEAK UP Channels


Pesten, intimidatie, stress, burn-out, onethisch gedrag… Wist u dat u interne of externe hulp kunt krijgen om met al deze situaties om te gaan?

De verschillende kanalen zijn nog weinig bekend. Klokkenluiden is onlangs aan andere kanalen toegevoegd nadat België zich heeft aangepast aan een Europese wet die handelt over vertrouwelijkheid en bescherming tegen vergelding in het geval van een klacht. Dit nieuwe kanaal garandeert anonimiteit voor de klokkenluider, maar ook voor eventuele getuigen die naar aanleiding van uw klacht geraadpleegd kunnen worden. Omdat een team in feite het ongewenste gedrag dat u hebt gemeld, zal onderzoeken, te beginnen met het verifiëren van de feiten die u hebt gemeld, en vervolgens de onderzoekscirkel uitbreidt totdat u een volledig beeld van de situatie krijgt om zelfs maar te kunnen toepassen. indien nodig passende maatregelen.

Hier vindt u alle nuttige informatie.

In deze tabel vindt u de lijst met kanalen en de mogelijke beschermingen die bij deze kanalen horen:
Weet dat je de laatste info er steeds kunt raadplegen.
Heb je nog vragen, opmerkingen en of diepzinnige gedachten ?

Je mag ons steeds persoonlijk contacteren, via chat of via mail naar onze mailbox :

BE-CGSLB-ACLVBComments


bottom of page