top of page

Blue Flash 02/2023

14 Februari is Valentijnsdag!

Op 14 februari is het gebruikelijk dat geliefden elkaar een geschenk geven

En in februari, zeker bij ING, moet je toegeven dat je het echt nodig hebt!

Daarom wil ACLVB, zoals elk jaar, deze populaire en leuke feestdag met jou in stijl vieren door je een chocoladehartje te geven.

Waarom verdien je deze aandacht op het werk?

Gewoon omdat wij je waarderen, je bewonderen voor jouw inzet, jouw trouw en alle inspanningen die je dagelijks en vooral in deze moeilijke tijden levert.

Geniet alvast volop van jouw chocoladehartje.
Performance Management...

Prestatiebeheer is geen gemakkelijk terrein. Het is voortdurend in ontwikkeling, vandaar de behoefte aan een effectief prestatiebeheersysteem. Elk jaar komen er nieuwe trends op het gebied van prestatiebeheer en helaas gebeurt het maar al te vaak dat personeelsafdelingen het helemaal bij het verkeerde eind hebben.


Dit leidt ertoe dat werknemers zich leeggezogen, ongemotiveerd en niet betrokken voelen. Managers zijn gefrustreerd over de slechte prestaties van teams en individuele werknemers. Het lijkt het er bij ING meer en meer op dat het zogenaamde prestatiebeheersysteem voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt. "Performance Management" zal te pas en te onpas worden gebruikt als een stok achter de deur en gaat een grote invloed hebben op onze verdere carriere. Wat ons eerder zou moeten motiveren gaat nu een heksenjacht teweeg brengen met een verdeel en heers cultuur. De kans is groot dat het de groepsdynamiek verder zal ondermijnen.

Nu deze zogenaamde heksenjacht op "the need to improve"reeds aan de gang is, gehoorzamen sommigen blindelings. Anderen leveren wat van hen gevraagd wordt, zonder verdere vragen te stellen en hun gevoelens het zwijgen op te leggen. Als het management wil horen dat het in mei wordt geleverd, ook al is dat onmogelijk voor november, dan moet dat maar. Als we de gegevens anders moeten filteren om de cijfers voor het management zoeter te laten klinken, dan moet dat maar! Als het management doof blijft voor onze herhaalde waarschuwingen over het gebrek aan impactanalyse, is het niet langer onze verantwoordelijkheid. Als de klant uren of dagen moet wachten om bediend te worden omdat we met minder personeel werken, wat kunnen we dan doen?


We nodigen je tevens uit op ons Yammer-kanaal, waar we je regelmatig tevens op de hoogte zullen houden van verdere ontwikkelingen


Wil jij een 4-daagse werkweek?

De vierdagenweek: een voltijds werknemer kan vragen om de fulltime werkweek op 4 in plaats van 5 dagen uit te voeren. Het gaat dus niet om een vermindering van de arbeidstijd, want de werknemer zal langere dagen moeten presteren.

Een voltijds werknemer kan voortaan ook een wisselend weekregime vragen. Dat houdt in dat die werknemer een week of verschillende weken meer kan werken dan de normale arbeidsduur in het bedrijf, om dan tijdens de volgende week of weken meer vrij te hebben.

Het wisselend weekregime verloopt volgens een bepaalde cyclus en kan interessant zijn voor werknemers met co-ouderschap. Zowel de vierdagenweek als het wisselend weekregime moeten voorafgaand schriftelijk worden aangevraagd voor een periode van maximaal 6 maanden, die kan worden verlengd. De werkgever kan de aanvraag weigeren, maar moet die weigering schriftelijk motiveren.

Wat met overuren?

Een werknemer die kiest voor een vierdagenwerkweek kan geen vrijwillige overuren presteren op de dagen waarop hij niet werkt.


Tot op heden is onze werkgever terughoudend en zeer sceptisch ten opzichte van deze mogelijkheid. We betreuren dit ten zeerste en drongen er meermaals op om zich soepeler op te stellen voor deze mogelijkheid.

Nochtans onderzoek heeft aangetoond dat een 4-daagse werkweek alleen maar voordelen heeft. Zowel de werknemers als de werkgevers die aan dit onderzoek deelnamen zijn inmiddels felle voorstanders van een gekortwiekt werkleven.

De deelnemende bedrijven zijn uiterst tevreden en bijna allemaal hebben ze zich er intussen toe verbonden door te gaan met de 4-daagse werkweek. De omzet is in de loop van het onderzoek toegenomen terwijl ziektedagen en ziekteverzuim gedaald zijn. Werknemers zijn eveneens enthousiast. En de klimaateffecten, hoewel minder goed gemeten, zijn ook bemoedigend aangezien er simpelweg minder met de auto werd gereden.Sociale verkiezingen vinden plaats tussen 13 en 26 mei 2024

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft een advies uitgebracht over de datum voor de volgende sociale verkiezingen. Deze zullen in principe plaatsvinden tussen 13 en 26 mei 2024.

Om bij ING een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen. Door deel te nemen aan de sociale verkiezingen geef je de ACLVB een krachtigere stem in de overlegorganen én kun jij het als kandidaat opnemen voor je collega’s en mee zorgen voor hun welzijn op de werkvloer.


Comments


bottom of page