top of page

Blue Flash 04/2024Met de Internationale Dag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk voor de deur is het tijd om de spotlight te werpen op werkplekgezondheid, het welzijn van werknemers en het voorkomen van burn-outs.


Enquête - We horen het graag van jullie“Of je nu bediende of kader bent, dit gaat je aan! We worden allemaal wel eens geconfronteerd met ongemakkelijke of zelfs ziekmakende situaties.

Na de publicatie van de cijfers tijdens het laatste "Nationale Forum over Welzijn" in februari hebben we kunnen constateren dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om burn-out bij ING terug te dringen niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd.

Er was namelijk een stijging van 39% van het aantal gemelde gevallen in 2023 in vergelijking met deze van 2022.


We vroegen ons af wat we konden doen om de oorzaak van het onbehaaglijk gevoel van onze medewerkers beter aan te pakken. Daarom organiseren we deze enquête. We vragen jullie om in groten getale te reageren. Hoe groter de steekproef, hoe representatiever deze is voor de situatie binnen het bedrijf en hoe groter de kans dat we het management kunnen overtuigen van het belang van de kwesties die we als prioriteit moeten aanpakken. Wees de drijvende kracht achter verandering.


We hebben jou nodig. We hebben jouw mening nodig. Omdat jouw welzijn van het grootste belang is.


Als u op de link klikt, vindt u een meerkeuzeformulier. Je hoeft alleen maar de hokjes aan te kruisen die overeenkomen met de situaties of gedragingen die je al bij ING bent tegengekomen en die bijdragen aan je onbehagen. Als je geen van de zaken op de lijst hebt opgemerkt, kun je aan het eind van de vragenlijst iets anders voorstellen of ons vertellen dat alles goed met je gaat.


Deze enquête is volledig anoniem en in een minder formele stijl dan die van ING. Houd er rekening mee dat HR in de nabije toekomst een andere enquête zal lanceren. We nodigen je uit om net zo hard mee te doen als aan deze enquête. Dit is de eerste nationale enquête die heel België bestrijkt.


De resultaten van de enquête worden gepubliceerd op onze website op 28 april, Wereld- dag voor veiligheid en gezondheid op het werk

Bedrijven zonder burn-outs maken meer winst (Bron : De Tijd)


Als veel werknemers langdurig afwezig blijven, moeten in een bedrijf ook de financiële knipperlichten afgaan. Dat leert een nieuwe studie..”Uit een studie van de bedrijfsdata-expert GraydonCreditsafe en de hr-dienstengroep Securex blijkt dat ondernemingen zonder langdurig zieke werknemers 1,4 keer zo productief zijn als bedrijven met de hoogste ziektepercentages.


De data wijzen uit dat de financiële gezondheid van het bedrijf en de gezondheid van de werknemers hand in hand gaan. Ze weerleggen het beeld dat burn-outs vooral veroorzaakt zouden worden door bedrijven die te hard naar winst streven. Langdurige ziekte is een stevig probleem in België. Zo een half miljoen werknemers en zelfstandigen zitten al langer dan een jaar thuis. In een derde van de gevallen gaat het om ‘psychische stoornissen’, waaronder burn-out en depressie .


Zo zijn er nog knipperlichten. Ook een hoog personeelsverloop kost geld. Opnieuw is het geen evidente conclusie, omdat verloop enerzijds toelaat nieuwe en goedkopere mensen aan te werven. Maar anderzijds betekent het een verlies van kennis en vaardigheden, leidt het tot ontslagvergoedingen, hogere aanwervings- en opleidingskosten en wijst het opnieuw op een gebrekkige bedrijfscultuur. 


Vrouwen en de Menopauze: De Verborgen Impact op Burn-outDe menopauze, een natuurlijke fase in het leven van vrouwen, brengt een reeks fysieke en emotionele veranderingen met zich mee.

 


Naast opvliegers, slaapstoornissen en stemmingswisselingen, is er ook een groeiende erkenning van de impact van de menopauze op de mentale gezondheid, met name op het risico van burn-out bij vrouwen in deze levensfase.”


Menopauze en Burn-out


Onderzoek wijst uit dat vrouwen tijdens de menopauze een hoger risico lopen op burn-out. Dit kan worden toegeschreven aan verschillende factoren:


1. Hormonale Schommelingen: De afname van oestrogeen en progesteron tijdens de menopauze kan leiden tot stemmingswisselingen, vermoeidheid en een verminderd vermogen om stress te verwerken.


2. Fysieke Symptomen: Opvliegers, slaapstoornissen en andere fysieke symptomen kunnen leiden tot chronische vermoeidheid en verminderde concentratie, waardoor het moeilijker wordt om werkstress te beheren.


3. Psychologische Factoren: De menopauze kan een periode van reflectie zijn over levensdoelen, wat kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid of stress over gemiste kansen.


Omgaan met Burn-out tijdens de Menopauze


Het is van vitaal belang om aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van vrouwen tijdens de menopauze. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen bij het omgaan met burn-out:


1. Zelfzorg: Prioriteit geven aan slaap, voeding en lichaamsbeweging kan de veerkracht vergroten en stress verminderen.


2. Stressmanagement: Leer effectieve stressmanagementtechnieken zoals meditatie, yoga of ademhalingsoefeningen om stress te verminderen en de veerkracht te vergroten.


3. Medische Hulp: Praat met een zorgverlener over symptomen en behandelopties. Hormoontherapie, counseling of andere behandelingen kunnen verlichting bieden.


4. Steunsystemen: Zoek steun bij vrienden, familie of professionele netwerken. Het delen van ervaringen en emoties kan een enorm verschil maken.


5. Flexibel Werk: Indien mogelijk, bespreek flexibele werkregelingen met de werkgever. Dit kan helpen bij het beheren van symptomen en het verminderen van stress op het werk.


Conclusie


De menopauze brengt een unieke reeks uitdagingen met zich mee voor vrouwen, waarvan de impact op de mentale gezondheid niet mag worden onderschat. Bewustwording, educatie en ondersteuning zijn essentieel om vrouwen te helpen deze fase van hun leven te navigeren zonder de last van burn-out. Door samen te werken aan effectieve strategieën voor zelfzorg en stressmanagement, kunnen vrouwen in de menopauze volledig tot bloei komen en een gezonde, evenwichtige levensstijl behouden. 

Rol van de werkgever: Onpartijdigheid"All animals are equal, but some animals are more equal than others".
We kregen behoorlijk wat reacties van leden en sympathisanten betreffende de mail "Een boost voor je koopkracht" vanwege HR.

We betreuren dan ook het gebrek aan neutraliteit in deze communicatie vanwege de directie tegenover alle sociale partners en niet een promotiecampagne te voeren voor degenen die de business-evoluties van de directie faciliteren. 

We verwachten van de directie enige objectiviteit en neutraliteit naar verdere aanloop van de sociale verkiezingen in 2024.

De werkgever moet onpartijdig zijn tijdens de aanloop naar sociale verkiezingen. Dit betekent dat hij geen voorkeur mag tonen voor een bepaalde vakbond of werknemersvertegenwoordiger.

Kortom, werkgevers moeten tijdens de aanloop naar sociale verkiezingen zorgen voor een eerlijke en onpartijdige procedure om de belangen van alle werknemers te waarborgen. 

Een geleerd man / vrouw is er 2 waard !


In de Ondernemingsraad van februari deed de directie haar opleidingsplan voor 2024 uit de doeken, met het volledige opleidingsaanbod en een waaier van verschillende mogelijkheden waarop medewerkers zich kunnen inschrijven om vormingen te volgen. (zie presentatie in bijlage)

 

Voor Retail, Business en Wholesale Banking werden voor specifieke doelgroepen verschillende trainingspaspoorten uitgewerkt die hen moet toelaten om te werken aan hun carrièreplanning.

 

Dit kunnen we als vakbond alleen maar toejuichen, ware het niet dat in de praktijk het niet altijd evident is om deze opleidingen te volgen . Op het niveau van de sector bestaat er een akkoord voor 2024, dat alle medewerkers een individueel recht geeft op 5 opleidingsdagen. Dit moet het personeel de kans geven zich te vervolmaken in hun job of zich te ontplooien naar andere functies.

 

Om discussies te vermijden, vragen wij aan de bank om een duidelijk beleid, met begeleiding voor managers en medewerkers, en meer klaarheid over de rechten en onder welke voorwaarden voor “reskilling & upskilling”. Want alle medewerkers moeten de mogelijkheid krijgen om deze opleidingen te volgen, of ze nu “needed” zijn of “nice or good to have”, om het in mooi Nederlands te zeggen.


PowerPoint Presentation
.pdf
Download PDF • 4.96MB


 


Weet dat je de laatste info er steeds kunt raadplegen.

Heb je nog vragen, opmerkingen en of diepzinnige gedachten ?

Je mag ons steeds persoonlijk contacteren, via chat of via mail naar onze mailbox :

BE-CGSLB-ACLVBתגובות


bottom of page