top of page

Analyse psychosociale risico’s bij KYC in zone centrum
CPBW: Analyse psychosociale risico’s bij KYC in zone centrum

Beste Collega’s ,


Naar aanleiding van het stijgend aantal collega’s bij KYC Brussel die alle vakbonden interpelleren betreffende hun onbehagen door de stijgende werkdruk, de incoherente werkorganisatie (procedures die om de haverklap veranderen), objectieven (kwantiteit/kwaliteit) die moeilijk/onmogelijk te behalen zijn, hebben ALLE vakbonden (ACLVB-CGSLB/ACV Puls-CNE/BBTK-SETCa) UNANIEM beslist, tijdens het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk van 17 november 2022, om een analyse van de psychosociale risico’s op het werk op te starten.

Op donderdag 8 december was er een vergadering met Liantis (bedrijfsgeneeskunde, externe partner) met als doel: vastleggen hoe deze analyse van de psychosociale risico’s op het werk in de praktijk ging gebeuren zodat alle betrokken personen zich kunnen uiten zonder druk en in een veilige omgeving (anoniem) over de problemen die ze hebben en over hun onbehagen.

We zijn overeengekomen dat Liantis een vragenlijst ging doorsturen naar alle betrokken personen. Deze vragenlijst is anoniem. Er is geen verplichting om deze in te vullen, maar indien jullie dingen willen zien veranderen, raden we jullie ten zeerste aan om dat te doen.

Ongeveer 30% van de betrokken personen zullen uitgenodigd worden voor een individueel onderhoud met een preventieadviseur. Dit onderhoud is anoniem. Er is geen verplichting om er aan mee te doen, maar indien jullie dingen willen zien veranderen, raden we jullie ten zeerste aan om dat te doen.

De 70% mensen die niet werden uitgenodigd, maar die ook een individueel onderhoud wensen met de preventieadviseur om hun stem te laten horen, hoeven gewoon te vragen om ook een onderhoud te hebben. We raden jullie ten zeerste aan om dat te doen.

Indien jullie in een ander departement dan KYC Brussel werken en jullie menen dat een analyse van de psychosociale risico’s eveneens nodig is binnen jullie departement, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Nuttige links :


Mvg,


Het Gemeenschappelijk Vakbondsfront van ING Brussel


2022_12_14_GVF_KYC
.pdf
Download PDF • 262KB

Heeft u nog vragen? Contacteer uw ACLVB afgevaardigde of stuur uw mail naar: BE-CGSLB-ACLVB留言


bottom of page