top of page

ACLVB informeert u :


Op de ondernemingsraad van 28 december werden enkele aankondigingen gedaan.

Wij hebben onze adviezen hierover ingediend en hebben deelgenomen aan de onderhandelingen. Wij geven u graag een status van waar we staan:


Retail kantorennet:

Van job naar job

Het is duidelijk dat de directie onverminderd doorgaat met de afbouw van het aantal kantoren. Anderzijds zit zij met een acuut personeelstekort in voornamelijk de KYC diensten en CLT’s.

Onder het nieuwe motto “een job voor iedereen” wenst de directie een transfusie van de personeelsleden wiens jobs binnen Retail wegvallen, naar beschikbare plaatsen binnen KYC en CLT’s.

De directie maakt zich sterk dat er voor iedereen een job beschikbaar is.

De betrokken personeelsleden worden momenteel al geïnformeerd over de beschikbare functies.


Het uurrooster en de plaats van tewerkstelling is voor de werkgever niet meer relevant. Voor ons blijven zij essentiële elementen van het arbeidscontract !


Als argument haalt de directie de verhoogde mogelijkheid tot telewerk aan.(tot 50%).

Hoe meer men de mogelijkheid heeft om van thuis uit te werken, hoe minder de plaats van tewerkstelling relevant wordt.


Voor wie minder dan 50% kan telewerken wordt meer dan 60 km (heen) als substantieel beschouwd.

Wie meer dan 50% kan telewerken ziet het aantal kilometers stijgen naar 80 km alvorens de inspanning substantieel wordt.

En voor voor wie meer dan 70 % kan telewerken wordt een afstand van meer dan 100 km pas substantieel.

Wanneer de inspanning dus substantieel wordt voorziet de directie een éénmalige bruto prémie van respectievelijk €2000, €3000 of €4000 euro.

Vanaf 80 km of meer worden er ook 2 extra verlofdagen voorzien ter compensatie…evenwel gelimiteerd tot het plafond van 41 verlofdagen !

Vrije keuze versus ontslag:


In principe is heeft de werknemer de vrije keuze tussen 1 tot 5 jobaanbiedingen en is er geen selectieproces. (dus geen Redeployment)

De eerste keuze krijgt evenwel voorrang !

De directie stelt ook dat een medewerker aan wie een functie van een hetzelfde niveau wordt voorgesteld deze niet mag weigeren ! (contradictio in terminis)


In twee scenario’s kan een ontslag met exit vergoeding overwogen worden:

1) wanneer de voorwaarden van de nieuwe functie niet verenigbaar zijn met de gemaakte afspraken

2) na een proef periode van minimum 3 en maximum 6 maanden in de nieuwe functie.

Hier spreekt men van een mismatch in onderling akkoord, maar het is wel het Employee Guidance Team die het laatste woord heeft en eventueel kan weigeren ! (contradictio in terminis!).

Voor alle personeelsleden:

Winstdeelname en CAO 90:


Het uitgangspunt van de directie is dat de medewerkers die tot op 31/03 in dienst zijn, kunnen blijven genieten van de huidige voorwaarden, tenzij het nieuwe systeem voordeliger is.

Er worden evenwel objectieven verbonden aan het nieuwe systeem die deze stelling ontkrachten. Zoals bijvoorbeeld objectieven rond RoE. (contradicio in terminis!)

Alle medewerkers aangeworven na 31/03/2021 stappen automatisch in een nieuw systeem met uitkeringen tussen € 1500 en € 3000 netto.

Het criterium van anciënniteit blijft behouden, de link met de functieklasse verdwijnt.


Loonevolutie bij promoties :


Ter compensatie van het verdwijnen van het criterium functieklasse in de winstparticipatie wordt een extra bedrag toegevoegd aan de reeds bestaande loonsverhogingen bij stijging van functieklasse. Vanaf 1/04/2021ontvangen medewerkers € 175 bruto extra in het baremieke loon bij een stijging van 1 functieklasse en € 350 brutobij een stijging van 2 functieklassen.


De Directie laat ook even weten dat de werking van de CLT’s werd gerevalueerd (na aandringen van de vakbonden).

316 medewerkers zullen 1 graad bijkrijgen en 18 medewerkers zullen 2 functieklassen stijgen.

Zij worden benoemd per 01/03/2021 en mislopen dus bovenvermelde verhoging!

Perfotool

Een deel van het budget wordt overgedragen naar het flex budget:


- 50% voor medewerkers in functieklasse A tot F

- 45% in de andere functieklassen


Ook hier vertrekt men niet op voet van gelijkheid. Bovendien worden mensen in het oude pensioenplan (defined Benefit) benadeeld!


Thuiswerk vergoeding

De dagvergoeding blijft behouden op € 7,5 per dag, met een maximum van € 85 per maand.

De internetvergoeding wordt opgetrokken tot € 20 per maand.

Er wordt een budtget ter waarde van 750 euro per 3 jaar voorzien voor aanschaf van bureaumateriaal.

Opgelet: mensen die een respresentatievergoeding ontvangen komen niet in aanmerking voor bovenstaande !


Leasewagens:

Een verhoogde tussenkomst van 12,5 % naar 15% voor wie een PHEV aanschaft ligt op tafel

Voor mensen met een ongelimiteerde tankkaart die vanaf 2022 kiezen voor een PHEV of EV zal de leasingkost berekend worden op 25.000 km in plaats van 30.000 km.


Woon-werkverkeer:

Voor verplaatsingen met eigen vervoer stelt de directie 10 cent voor. Wie met de fiets komt krijgt een vergoeding van 24 cent en wie te voet komt krijgt een vergoeding van 50 cent.

Voortaan wil de ING nog enkel een vergoeding betalen voor die dagen dat er effectief een verplaatsing is geweest naar het werk.

De forfaitaire bedragen, fiscale belastingaftrek en sectorale afspraken staan hiermee onder druk !

Allicht zit u nog met vragen en wij kennen graag ook uw mening.

U kan uw opmerkingen opsturen naar: BE-CGSLB-ACLVB

Ontmoet ons op 1 van de volgende sessies om van gedachten te wisselen.


NL sessie: Maandag 15/02/2021 om 14u00

Or call in (audio only) +32 2 895 42 73,,869486167#

Phone Conference ID: 869 486 167#FR sessie: Dinsdag 16/02/2021 om 10u00.

Or call in (audio only) +32 2 895 42 73,,6049344#

Phone Conference ID: 604 934 4#


Stuur naar believen door naar collega’s.

Wil u graag op de hoogte blijven ? schrijf u dan in op onze nieuwsbrief !Comentários


bottom of page