De ondernemingsraad is een paritair orgaan (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers)

 

Bevoegdheden : omvat verschillende domeinen zoals : sociaal, financieel, economisch en technisch 

Het kan gaan  om een informatieverplichting,  adviesbevoegdheid,  beslissingsbevoegdheid en in sommige gevallen

 moet de werkgever een voorafgaandelijk akkoord van de Ondernemingsraad krijgen (bv. Om het arbeidsreglement 

te wijzigen of nieuwe  werkroosters in te voeren)

 

Commissies die afhangen van de OR :

 • Commissie Organisatie/Classificatie/Tewerkstelling

 • Commissie Sociale Wetten/Arbeidsreglement

 • Commissie Commercieel Personeel (Copersco)

 • Raad van Bestuur vzw Vossco

 • Algemene Vergadering vzw Vossco

 • Nationaal Comité Health (MHPF)

 • Raad van Bestuur vzw OFP Aanvullend Pensioen

 • Algemene Vergadering vzw OFP Aanvullend Pensioen

Ondernemingsraad 

image007.png

Comité voor preventie en bescherming op het werk 

Wat zijn de taken van het CPBW : 

 

Waken over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Commissies die afhangen van het comité :

 • Commissie kantoren

 • Commissie verhuizingen

 • Commissie veiligheid – werkmilieu

 • Commissie restaurant

 • Fonds Onderlinge steun

image003.png
CPBW ZW.JPG

Syndicale Delegatie

De bevoegdheden :

Optreden ivm arbeidsgeschillen, bijstaan van werknemers.

Onderhandelen  en waken over de toepassing ivm CAO’s, sociale wetgeving, individuele arbeidsovereenkomsten.

 

Syndicale bijstand : een syndicaal afgevaardigde kan met kennis van zaken optreden als :

 

Getuige : neutraal en objectief

Bemiddelaar : analyse van dossier en het bespreken met de betrokken personen

Verdediger : via de vakbond info inzamelen, bijstand vragen en beroep doen op juridische dienst

image004.png
image005.png
SD ZW.PNG
NSD DSN.JPG