top of page

Page Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

33D6B6A6-59DA-4754-8FAA-5343967F5606.jpeg

HET
TEAM

Om bij ING een rol van formaat te kunnen spelen heeft een vakbond verkozenen nodig voor de overlegorganen, zoals de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk (CPBW). Alleen dan kan een vakbond sleutelen aan de werkomstandigheden en het welzijn van ALLE werknemers.

Deelnemen aan de sociale verkiezingen is dus een win-win situatie :  ACLVB kan via zoveel mogelijk kandidaten een duidelijke stem hebben in de overlegorganen.

We staan ten dienste van al onze collega's, ongeacht ras, afkomst, geloof, geslacht, haarkleur of functie.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle
bottom of page