top of page

Team Members

Bart Peeters

Bart Peeters

Nationaal Woordvoerder - Coordinateur National

Bart Peeters – 54 jaar - 29 jaar anciënniteit – Gehuwd & 2 kinderen

Ik ben begonnen in de bank in 1995 als dossierbeheerder documentaire kredieten. In 2001 stapte ik over naar een commerciële functie als adviseur electronisch bankieren waar wij  instonden voor de automatisatie van de betalingen bij Business klanten. In 2007 werd Product Manager Payments mijn nieuwe thuisbasis. Belast met de uitrol van de SEPA betalingen mocht ik gedurende die periode ook in een cross border structuur werken met collega’s van ING Nederland. Tevens maakte ik deel uit van de Febelfin SCT groep als vertegenwoordiger van ING.

In 2012 kwam ik de eerste keer op als kandidaat bij de sociale verkiezingen en in 2016 werd me gevraagd om woordvoerder van ACLVB te worden. Een missie die werd aangegaan met veel passie, ondanks de vele uitdagingen die mijn pad kruisten . Denken we maar aan onder andere de aankondiging van de Wet Renault in oktober 2016 en de Covid periode in 2020  en de versnelde invoering van het telewerk die daarop volgde.

Ook onze eigen interne werking werd aangepakt met ook hier digitalisatie voorop, een verbetering van onze communicatie en een verhoogde visibiliteit op de werkvloer.

Het leiden van een team van personeelsleden die vertegenwoordigd zijn in verschillende lijnen van de bank, hun inspraak en motivatie en het vertrouwen dat zij mij geven zijn mijn energizers om mij te blijven inzetten voor onze fractie.

ACLVB is als enige vakbond niet politiek gebonden, wat sommigen ook mogen beweren. Dat is zo in de statuten van ACLVB bepaald.

Wij zijn er voor alle personeelsleden, ongeacht graad of categorie, bedienden & kaders.  Dit dragen wij ook uit, over de taalgrens heen,  aan de onderhandelingstafel en in het sociaal overleg.

Trouw aan ons DNA durven wij zeggen waar het op staat. Elke dag opnieuw !
Brenez  Arnaud

Brenez Arnaud

Relationship Banker IV

Cher(e) collègue,

 Je suis à la banque depuis 36 ans, ayant rejoint le MidCorp depuis 11 ans, après un parcours de Directeur d’Agence.

Affilié à la CGSLB de longue date et présent aux élections sociales à plusieurs reprises, je suis convaincu de l’importance de participer à ces élections et de s’impliquer activement dans la vie syndicale de notre entreprise.

Nous pouvons ainsi défendre au mieux vos intérêts et faire entendre votre voix !

Place 1 CPPT Zone Sud

Place 4 CE (Cadres)

Pierre-Alexandre De Maere d Aertrycke

Pierre-Alexandre De Maere d Aertrycke

Client Portfolio Banker II Personal Banking Centre 2

Ook onze eigen interne werking werd aangepakt met ook hier digitalisatie voorop, een verbetering van onze communicatie en een verhoogde visibiliteit op de werkvloer.

Vonck Philippe

Vonck Philippe

Lead Operations I

Reynaerts  Els

Reynaerts Els

Customer Loyalty Member IV

Peeters  Kurt

Peeters Kurt

Customer Loyalty Member IV

52 jaar. Trotse vader van twee kinderen en muzikaal actief.

Ik ben in juli 1995 begonnen bij de voormalige BBL nv.
Via het kantorennet (zetel Brussel) ben ik in de binnendiensten op de kredietafdeling beland. Vervolgens was ik werkzaam in Brussel (SMW, Marnix en Marsveld) en in de zetels Kortrijk en Gent.
Momenteel ben ik supervisor-expert bij het reviewteam van “Business Lending Client Services (BLCS)” in het gebouw Gent9000.

Met al 29 dienstjaren op de teller, ben ik verheugd weer mijn schouders onder de ACLVB-werking te steken.
ACLVB is de enige vakbond die niet politiek gebonden is, en waar de eigen, individuele vrijheid van meningsuiting geen dode letter is.

We kiezen resoluut voor het sociaal overleg, als het kan, en gaan over tot acties als het moet !

Als een enthousiast team en in gemeenschappelijk vakbondsfront met de collega’s van BBTK en NCK stellen wij ons ten dienste van ALLE personeelsleden.

En uw (naam)stem ? Die maakt wel degelijk het verschil !52 ans. Fier père de deux enfants et musicien actif.

J’ai commencé en juillet 1995 à l’ancienne BBL SA.
Via le réseau d’agences (siège bruxellois) je me suis retrouvé dans les services de bureau du département crédit. Par la suite, j’ai travaillé à Bruxelles (SMW, Marnix et Marsveld) et dans les sièges de Courtrai et Gand.
Je suis actuellement superviseur-expert au sein du review-team de Business Lending Client Services (BLCS) dans le bâtiment Gent9000.

Avec 29 ans de service à mon actif, je suis heureux de mettre une fois de plus mes épaules à la roue de l’ACLVB.

L’ ACLVB est le seul syndicat qui n’est pas lié politiquement et où sa propre liberté d’expression n’est pas lettre morte.

Nous optons résolument pour le dialogue social, si possible, et agissons si nécessaire !

En tant qu’ équipe enthousiaste et dans un front syndical commun avec les collègues de SETCA et CNC, nous nous mettons au service de TOUS les membres du personnel.

Et votre vote (nominatif), … fait réellement la différence !

Reul  Benoit

Reul Benoit

Customer Loyalty Member IV

Geert De Bock

Geert De Bock

Coordinator Zone Centrum & Zuid - Coordinateur Zone Centre & Sud

Sinds 2020 hebben we onvermoeibare inspanning geleverd om jullie, leden en sympathisanten, op de hoogte te houden over het reilen en zeilen binnen onze bank. Onze digitale nieuwsbrief "Blue Flash" is onze brug naar jullie om transparantie en duidelijkheid te geven.
Ons engagement voor een eerlijke communicatie blijt onverminderd

We blijven benadrukken dat gemaakte afspraken en sociaal overleg essentieel zijn, met het grootste respect voor onze kaders en bedienden. Stabiliteit, erkenning voor de inzet vanhet personeel, een eerlijke evaluatieprocedure en een '-dagen werkweek zijn enkele van onze prioriteiten voor de komende 4 jaar.

Jammer om te melden dat een vakbond vorig jaar de CAO heeft ondertekend zonder enig acht te slaan op het aantal personeelsleden die getroffen worden om de bank te verlaten en die tevens heeft geleid tot het wegvallen van onze jaarlijkse bonus van 1500 euro. Dit kunnen we zoniet maar voorbij laten gaan.

Deze sociale verkiezingen zijn dan ook van uiterst belang.
Laat uw stem gelden.

Wij zijn er voor alle personeelsleden, ongeacht graad of categorie, bedienden & kaders.  Dit dragen wij ook uit, over de taalgrens heen,  aan de onderhandelingstafel en in het sociaal overleg.

Dominique De Boe

Dominique De Boe

KYC Process Des & Control II Chapter KYC 3

Vandenbroecke Filip

Vandenbroecke Filip

Chapter Lead CJ II

J’ai rejoint BBL à la sortie de mes études. J’ai travaillé en DOI (Département Organisation et Informatique), en Product Management, en Tech, et maintenant au sein de COO.
À 60ans, je souhaite mettre mon expérience et ma connaissance de la banque au service de notre belle entreprise et de mes collègues
J’ai rejoint l’équipe CGSLB car j’en partage les valeurs d’écoute, de liberté et de tolérance et la volonté de mener une concertation sociale constructive et courageuse.
Votez. Votez utile. Mes priorités sont d’obtenir plus de respect pour nos gens et nos équipes. Plus d’info sur why you should vote for Filip

Na mijn studies ben ik bij de BBL begonnen. Ik heb gewerkt bij DOI (Organisatie- en Informatica) in Product Management, in Tech en nu in COO.
Op mijn zestigste wil ik mijn ervaring en kennis van de bank ten dienst stellen van ons mooie bedrijf en mijn collega’s.
Ik ben lid geworden van het ACLVB-team omdat ik voorstander ben van luisteren, vrijheid en tolerantie; ik wens een constructief en moedig sociaal overleg.
Stem. Stem nuttig. Mijn prioriteit is dat onze mensen en onze teams meer respect krijgen. Meer info op why you should vote for Filip

After my studies, I joined BBL. I have worked in DOI (Organization and IT Department), in Product Management, in Tech, and now in COO.
At 60, I want to put my experience and knowledge of the bank at the service of our great company and my colleagues.
I joined the CGSLB/ACLVB team because I share its values of listening, freedom and tolerance and the desire to lead constructive and courageous social concertation.
Vote. Vote useful. My priorities are to obtain more respect for our people and our teams. More info on why you should vote for Filip


Maurizot Laurence

Maurizot Laurence

Engineer II

Gohy Paul-Etienne

Gohy Paul-Etienne

Expert Lead Retail Advice I

Kyndt Tuur

Kyndt Tuur

Engineer III

Montoisy Marie-Anne

Montoisy Marie-Anne

CJE - Universal II

Jean Claude Van Den Abeele

Jean Claude Van Den Abeele

Coordinator ACLVB Vlaamse Regio


Voor mijn laatste legislatuur bij deze Sociale Verkiezingen 2024 staan werk en privé en de lokale tewerkstelling op de eerste plaats.

Het vele thuiswerk heeft zo zijn voordelen, maar ook zijn nadelen. Het wordt moeilijker om de juiste balans te vinden. Denken we maar aan de toepassing van het deconnectierecht (het recht om onbereikbaar te zijn !) of het recht op middagpauzes en vakantie .

Als we dan toch naar kantoor moeten gaan, dat de afstand en/of reistijd qua woon- werkverkeer tot een minimum wordt beperkt en er de mogelijkheid wordt geboden om binnen zijn eigen persoonlijke regio te kunnen werken.

Daarnaast moeten we oog blijven hebben voor het welzijn van de medewerkers. Dat ze in een fijne werkomgeving en in de best mogelijke optimale omstandigheden kunnen werken .

Laten we eveneens de appreciatie van ons personeel niet vergeten . Opdat de evaluaties zo eerlijk en oprecht als mogelijk mogen verlopen . Iedere goed presterende medewerker verdient een schouderklopje en daar mag budget niet de spelbreker zijn.

De Liberale Vakbond ACLVB is meer dan ooit vastberaden en focust zich op al deze aandachtspunten en gaat hier weldegelijk het verschil maken !

De Henau  Peter

De Henau Peter

Engineer III

Ik ben 58 jaar en reeds 36 jaar tewerkgesteld bij BBL, het huidige ING.

Actief bij de ACLVB sedert de vorige herstructureringen in 2016.

Ik mag mij bij de “anciens” rekenen en heb aldus een rijk gevulde carrière in diverse functies binnen onze bank doorlopen, van bediende tot kaderlid.

Gedurende de jaren heb ik de bank enorm zien evolueren van manuele verrichtingen, naar een digitale bank. Ik moet erkennen dat er heel wat positieve veranderingen de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.

Ik ben me dan ook bewust dat we er steeds moeten naar streven om de concurrentie een stap voor te zijn !

De manier waarop deze veranderingen doorgevoerd worden heeft me doen besluiten om een actieve rol te gaan spelen binnen onze vakbond. Het personeel die zich dag na dag inzet om de bank naar een hoger niveau te tillen kan enkel goed functioneren in een stabiele werkomgeving.

We moeten echter vaststellen dat de laatste jaren de herstructureringen sneller en sneller elkaar opvolgen.
Ik ben dan ook bereid, als ervaren personeelslid, om op een diplomatieke manier een constructief overleg aan te gaan in het belang van iedereen !

Mijn boodschap, kies vooral voor een persoon waarvan je denkt dat hij of zij het verschil kan maken, en niet voor de kleur van een partij.

Bauwens Patricia

Bauwens Patricia

Lead Operations IV

Burtaux Bernard

Burtaux Bernard

Engineer II

Thibaut Philippe

Thibaut Philippe

Retail Advice Specialist I

Trouw aan ons DNA durven wij zeggen waar het op staat. Elke dag opnieuw !

Verheyden Veronique

Verheyden Veronique

CJE - Product Management II

bottom of page