top of page

Team Members

Sandrine Martin

Sandrine Martin

Customer Loyalty Member III C Wholesale Banking 2

Benjamine d’une famille de 4 enfants, j’ai été élevée à la campagne puis en internat avec des valeurs déjà bien précieuses à mes yeux comme honnêteté, loyauté, entraide, solidarité, justice et bienveillance.
Il y a 29 ans, j’ai commencé mon “trajet agence en tant que caissière chez BBL avec une devise qui me correspondait plutôt bien « La BBL pense à vous »
Je suis devenue chargée de clientèle et suis restée 10 années dans une agence du quartier européen puis pendant 5 ans, j’ai poursuivi dans une agence pour ambassades.
Ensuite, j’ai postulé auprès du service Change et me suis spécialisée dans les conditions spéciales pour les clients.
Actuellement, je fais partie du département Wholesale Banking.
La CGSLB correspond très bien à mes valeurs car selon moi, la liberté est fondamentale, la solidarité est indispensable, la tolérance est primordiale et la responsabilité est capitale.
Nous sommes vos anges gardiens, notre devoir est de mettre des limites, d’oser dire “non” quand il le faut pour le bien de chacun.
Mon combat est de toujours rester bienveillante car j’estime que chacun a le droit de travailler dans un climat serein et en toute confiance.
Je veux au sein d’ING un équilibre sain entre vie privée et professionnelle avec une carrière durable et une sécurité d’emploi.
Votre bien-être chez ING est essentiel.Als jongste van een gezin van 4 kinderen groeide ik op op het platteland en vervolgens op een kostschool met waarden die mij al zeer dierbaar waren, zoals eerlijkheid, loyaliteit, wederzijdse hulp, solidariteit, rechtvaardigheid en vriendelijkheid.
29 jaar geleden begon ik mijn “carrière” als kassier bij BBL met een motto dat goed bij mij paste : ”BBL denkt aan u”
Ik werd relatiegelastigde en werkte 10 jaar in een agentschap in de Europese wijk, daarna 5 jaar in een agentschap voor ambassades.
Daarna heb ik gesolliciteerd op de afdeling wissel en heb ik mij gespecialiseerd in bijzondere voorwaarden voor klanten.
Momenteel maak ik deel uit van de Wholesale Banking.
ACLVB komt heel goed overeen met mijn waarden omdat naar mijn mening vrijheid fundamenteel is, solidariteit is, tolerantie essentieel en verantwoordelijkheid belangrijk.
We zijn uw beschermengelen, het is onze plicht om grenzen te stellen, om “nee” te durven zeggen wanneer dat nodig is voor het welzijn van iedereen.
Mijn strijd is om altijd vriendelijk te blijven, omdat ik geloof dat iedereen het recht heeft om in een vreedzaam klimaat en met volledig vertrouwen te werken.
Ik wil een gezond evenwicht tussen privé-en professioneel leven bij ING met een duurzame carrière- en baanzekerheid.
Uw welzijn bij ING is essentieel.

Selma Bostan

Selma Bostan

Customer Loyalty Member II C CDM + Gent

SD

Zilic Denis

Zilic Denis

Customer Loyalty Member III

Abdellah  Becheriya

Abdellah Becheriya

Customer Loyalty Member II

Claudine Van Kerckhove

Claudine Van Kerckhove

Customer Loyalty Member III C Call & Chat Gent

Kies voor de vrouwvriendelijke vakbond

Sinds 6 jaar werk ik met veel plezier en voldoening bij ING. Eerste 3 jaar als customer coach mobile in het Gentse en daarna door een herstructurering ben ik op ING9000 beland.
Sinds begin dit jaar help ik ook bij het project CLT Upstaff waardoor ik af en toe de kantoren in de voormiddag kom ondersteunen als financial expert .
Mijn ervaring strekt zich dus uit in de beide werelden 😉, waarbij een groot inlevingsvermogen kan gebruikt worden .
Sinds 4 jaar ben ik ook afgevaardigde voor ACLVB en heb ik een mandaat in het CPBW.

Mijn missie is ten dienste staan van alle ING-collega’s, om hen zoveel mogelijk te helpen, ongeacht statuut, afkomst of geslacht
 Voorstander van realistisch overleg, maar ook kritisch zonder te muggenziften.
 Niet de luidste roeper, maar wel altijd verantwoordelijkheid opnemen
 beloftes maken die ik niet kan waarmaken, daar begin ik niet aan en hou ook van concrete oplossingen
Ik ben ervan overtuigd dat je de beste resultaten behaald door samen te werken en in overleg te gaan.
Mijn moeder zei altijd : je vangt meer vliegen met honing dan met azijn en ik ben dat nooit vergeten.

Kernwaarden :
• Principieel
• Verantwoordelijk
• Geen belover, maar realistisch
• Samenwerken

Programma voor de komende 4 jaar

• Minder werkdruk door werkbaar werk
• Aangename werkomgeving, zowel op de werkvloer als bij het telewerken thuis
• Verbetering van de koopkracht d.m.v. verhoging van maaltijdcheques naar 10 euro, want deze zijn niet meegestegen met de inflatie .
• Vrouwvriendelijke aanpak

Stop je energie in een positieve , maar ook kritische vakbond
We gaan ervoor, elke dag opnieuw !!

KIES TROUW, KIES VROUW
Stem Lijst 1 ACLVB
1e plaats CPBW ING Zone West
2e plaats OR Bedienden

DUMONT Laurent

DUMONT Laurent

Customer Loyalty Member II

Fils cadet de parents ayant exercés une profession libérale pendant 60 ans, globe trotter dans l'âme. Très tôt j'ai développé une fibre solidaire et cela fait partie de mon adn.
Cette fibre s'est développée en cours de carrière, et s'est nourrie des différents secteurs d'activités dans lesquels j'ai eu la chance de travailler. De l'architecture à la presse écrite, en passant par le monde du textile, tout ce à quoi j'ai participé a été une source d'inspiration et de motivation. Après avoir siégé comme conseiller en prévention et protection au travail chez mon employeur précédant, je tiens à m'impliquer et m'investir à nouveau en rejoignant l'équipe CGSLB, qui est porteuse de valeurs fortes et qui est constituée de personnalités engagées et volontaires.
L'avenir ne manquera pas de défis et nous serons unis pour y faire face

Als jongste zoon van ouders die 60 jaar lang een vrij beroep hebben uitgeoefend, ben ik een wereldreiziger in hart en nieren. Ik heb al heel vroeg een gevoel van solidariteit ontwikkeld en dat zit in mijn DNA.
Dit heeft zich in de loop van mijn carrière ontwikkeld en is gevoed door de verschillende sectoren waarin ik heb mogen werken. Van architectuur tot de pers, via de wereld van textiel, alles waar ik bij betrokken ben geweest is een bron van inspiratie en motivatie geweest. Nadat ik bij mijn vorige werkgever adviseur veiligheid en gezondheid op het werk ben geweest, wil ik graag opnieuw betrokken raken bij en investeren in het ACLVB-team, dat sterke waarden heeft en bestaat uit toegewijde en bereidwillige individuen.
De toekomst zal vol uitdagingen zitten en wij zullen deze samen aangaan.


The youngest son of parents who worked in a liberal profession for 60 years, I'm a globe trotter at heart. I developed a sense of solidarity very early on and it's part of my DNA.
It developed over the course of my career and has been nurtured by the different sectors of activity in which I've been lucky enough to work. From architecture to the press, via the world of textiles, everything I've been involved in has been a source of inspiration and motivation. After serving as an occupational health and safety advisor with my previous employer, I'm keen to get involved and invest myself once again by joining the ACLVB-CGSLB team, which has strong values and is made up of committed and willing individuals.
The future will be full of challenges, and we'll be united to meet them.

Gargili  Tugay

Gargili Tugay

Customer Loyalty Member III

Sinds 2019 ben ik tewerkgesteld bij ING. Na een mooie inloopperiode bij de dienst hypothecaire kredieten, heb ik een jaar later de switch gemaakt naar online consumentenkredieten (CLO).
Daar ben ik als het ware uitgegroeid tot de spilfiguur van de groep. In die periode heb ik vooral geleerd dat je moet durven spreken, moet openstaan voor dialoog en positief moet blijven.

 Deze persoonlijke waarden stemmen volledig overeen met de visie van ACLVB. Ieder zijn eigen stem, steeds tot een oplossing proberen komen door overleg en vooral ook positief blijven.
Dat zorgde ervoor dat ik 2020 ben opgekomen voor de jongeren. Ook zij hebben het recht zoals alle anderen om vertegenwoordigd te worden en een centraal aanspreekpunt te hebben.
Na de mooie resultaten tijdens de vorige verkiezingen en mijn interview op de radio (VRT), heb ik besloten om mijn naast mijn carrière bij ING, simultaan ook mijn syndicale loopbaan verder te ontwikkelen.

Ik vind dat je als syndicale medewerker echt een verschil kan maken. In mijn ogen heb je er alleen maar voordelen aan. Met de juiste positieve ingesteldheid en attitude, vind je altijd wel de juiste oplossing.
Ook dit jaar ben ik kandidaat. Ook dit jaar kan je dus op mij stemmen. Als ik op jouw stem kan rekenen, doe ik mijn allerbest om samen met mijn blauwe collega’s (nee, het zijn geen smurfen) het op te nemen voor jouw belangen!

Manirakiza Georges

Manirakiza Georges

Customer Loyalty Member II

Daix Marie Charlotte

Daix Marie Charlotte

Customer Loyalty Member III

Rebekka Pynnebrouck

Rebekka Pynnebrouck

Customer Loyalty Member III C Daily Transactions Gent

SD

Ghesquiers Nathalie

Ghesquiers Nathalie

Retail Adv DB Specialist I

« Je m’appelle Nathalie, maman de trois jeunes adultes, je suis passionnée par les voyages et la nature, j’ai débuté à la banque en mars 2018.

J’ai rejoint la CGSLB chez mon employeur précèdent, j’appréciais déjà certaines valeurs de cette organisation qui me sont proches. Je souhaite maintenant être représentante du personnel car J’ai à cœur d’être active dans la défense d’emploi, de la qualité de ses conditions de travail et surtout d’être proche du personnel, tout en veillant à la pérennité de l’entreprise.

Votez pour moi, pour nous, mais surtout croyez au pouvoir du vote ! »

Mathys  Peter

Mathys Peter

Customer Loyalty Member III

bottom of page