top of page
< Back

De Henau Peter

Engineer III

De Henau  Peter

Ik ben 58 jaar en reeds 36 jaar tewerkgesteld bij BBL, het huidige ING.

Actief bij de ACLVB sedert de vorige herstructureringen in 2016.

Ik mag mij bij de “anciens” rekenen en heb aldus een rijk gevulde carrière in diverse functies binnen onze bank doorlopen, van bediende tot kaderlid.

Gedurende de jaren heb ik de bank enorm zien evolueren van manuele verrichtingen, naar een digitale bank. Ik moet erkennen dat er heel wat positieve veranderingen de afgelopen jaren zijn doorgevoerd.

Ik ben me dan ook bewust dat we er steeds moeten naar streven om de concurrentie een stap voor te zijn !

De manier waarop deze veranderingen doorgevoerd worden heeft me doen besluiten om een actieve rol te gaan spelen binnen onze vakbond. Het personeel die zich dag na dag inzet om de bank naar een hoger niveau te tillen kan enkel goed functioneren in een stabiele werkomgeving.

We moeten echter vaststellen dat de laatste jaren de herstructureringen sneller en sneller elkaar opvolgen.
Ik ben dan ook bereid, als ervaren personeelslid, om op een diplomatieke manier een constructief overleg aan te gaan in het belang van iedereen !

Mijn boodschap, kies vooral voor een persoon waarvan je denkt dat hij of zij het verschil kan maken, en niet voor de kleur van een partij.

bottom of page