top of page

Zo kan je bij ons terecht voor: 

  • Je stelt je vragen over de berekening van je loon, belastingen, pensioen, ziekte, invaliditeit,…?

  • Je wilt professioneel advies over welke richting je uit moet met je loopbaan?

  • Je hebt nood aan (juridische) bijstand in geval van conflict of ontslag? Lees in dat geval ook ons Charter juridische geschillen.

  • Je wilt geholpen worden door een consulent in je zoektocht naar werk?

  • Je bent op zoek naar een vakbond die je (werkloosheids-)uitkering snel en correct uitbetaalt?

  • Je wilt mooie momenten extra vieren met een geboorte- of adoptiepremie, huwelijkspremie, premie voor samenwonenden of rustpremie?

  • Je wilt een deel van je lidgeld recupereren via een syndicale premie, voorzien via je sector?

  • Ondersteuning op de werkvloer

360° service, wij bieden je up-to-date advies en expertise op het gebied van

·       belastingen,

·       je loopbaan,

·       premies en toelagen,

·       bijverdiensten,

·       grensarbeid,

·       je erfenis,

·       het huurrecht,

·       samenlevingsvormen,

·       digitale ondersteuning en mobiliteit

Werknemers die lid zijn bij een vakbond hebben recht op een vakbondspremie. In het PC 310 van de banken bedraagt deze 35€ en wordt uitbetaald in oktober/november

SITE.jpg
bottom of page